koledowanie

5 stycznia 2023 r. g. 11:00

Klub Muzyczny CSK

Wstęp wolny

 

Organizatorami wydarzenia pn. „Kolędowanie w Lublinie – spotkanie wędrujących grup kolędniczych” są: Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Lubelskie Stowarzyszenie „Zawsze Aktywni”.

Poszczególne, wędrujące grupy kolędnicze przedstawiają swoje programy artystyczne, nawiązujące do najstarszej formy kolędowania czyli chodzenia od domu do domu z żywymi zwierzętami. Uczestnicy wydarzenia kolędują m.in. z gwiazdą, szopką, kozą, turoniem, wężem, konikiem czy ptakami.

„Kolędowanie” ma na celu przypomnienie zanikających polskich obrzędów i zwyczajów bożonarodzeniowych. Służy rozbudzeniu aktywności artystycznej zarówno najmłodszej, jak i najstarszej wiekowo grupy mieszkańców Lublina, ich wzajemnej integracji oraz zachowaniu kulturowego przekazu międzypokoleniowego