chodzenie-z-gwiazda
Najbardziej rozpowszechnionym obrzędem kolędniczym było chodzenie z gwiazdą. Kolędnicy podchodzili pod okna, kręcili rozświetloną gwiazdą i śpiewali pieśni kolędnicze. Chodzący z gwiazdą nie byli specjalnie poprzebierani, gwiazda stanowiła ich najważniejszy atrybut identyfikujący i symbolizowała gwiazdę biblijną prowadzącą do miejsca narodzenia Chrystusa. Nawiązuje ona także do pierwszej gwiazdy widocznej na niebie w wieczór wigilijny od której pojawienia rozpoczyna się czas świętowania.
 
W programie:
 
  • 12.30 – 12.50 – Kolędowanie po wsi.
    Grupa kolędnic ruszy z gwiazdą od chałupy do chałupy, by odwiedzić z kolędą gospodarzy i kawalera na wydaniu. Zapraszamy wszystkich chętnych do towarzyszenia grupie kolędniczej – do przyjrzenia się obyczajowi kolędniczemu, wysłuchania życzących pieśni kolędniczych i oracji. Wyjście grupy kolędniczej spod kapliczki z Kolanówki (sektor Wyżyna Lubelska). Chodzenie z gwiazdą poprowadzi Zespół Śpiewaczy MWL.


  • 13.00 – Oprowadzanie kuratorskie po wystawie bożonarodzeniowej pt. „Wszystko się zmieniło, jak nigdy nie było (…)”.