sprzątanie

Akcja „Posprzątajmy Lublin na wiosnę”

 21-22 kwietnia 2023

 

 

Już w tym tygodniu, w piątek i sobotę (21-22 kwietnia) po raz kolejny odbędzie się akcja sprzątania Lublina z okazji obchodzonego 22 kwietnia Międzynarodowego Dnia Ziemi. W tym roku dzięki współpracy z Radami Dzielnic do akcji włączą się nie tylko dorośli mieszkańcy Lublina, ale również uczniowie i przedszkolaki. W akcji wezmą udział także studenci i młodzież, którzy zgłosili się do posprzątania między innymi Parku Akademickiego przy ulicy Głębokiej.

– Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w piątek i sobotę ruszamy ze społeczną akcją sprzątania Lublina. To tradycyjne wiosenne porządki, które prowadzimy przy wsparciu samych mieszkańców, dzięki zaangażowaniu Rad Dzielnic. W ramach tej inicjatywy posprzątane zostaną przede wszystkim drobne, ale bardzo uciążliwe odpady komunalne, które negatywnie wpływają na estetykę terenów zielonych. Z roku na rok to społeczne wydarzenie cieszy się rosnącym zainteresowaniem, w tym roku dołączyli do nas też studenci – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Poprzednia edycja akcji „Posprzątajmy Lublin na wiosnę” spotkała się z dużym i pozytywnym odzewem społecznym, dlatego tegoroczna, planowana na 21 i 22 kwietnia, także zostanie zrealizowana przy wsparciu mieszkańców poszczególnych dzielnic. Do tej pory do akcji zgłosiło się 9 dzielnic. Są to: Konstantynów, Wrotków, Czuby Południowe, Czuby Północne, Rury, Głusk, Szerokie oraz Węglin Południowy. Pozostałe dzielnice, które chcą wziąć udział prosimy o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin.

Wszyscy wolontariusze zostaną wyposażeni przez Wydział Ochrony Środowiska w rękawice i worki, zaś odbiór zebranych podczas akcji odpadów zadeklarowała w ramach wsparcia edukacji ekologicznej firma KOM-EKO S.A.

Tereny, które zostały zgłoszone przez Rady Dzielnic:

 • Konstantynów – al. Kraśnicka, przejście między ul. Struga a ul. Krasińskiego,
 • Wrotków – ulice Emilii i Karola Wojtyłów (tereny zielone), ul. Samsonowicza, ul. Romera (tereny zielone przy rzece), ul. Nałkowskich,
 • Czuby Północne – tereny zielone w rejonie szkoły ul. Rzeszowska, Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Radości oraz część wąwozu Rury, osiedle Błonie (ulice: Kawaleryjska, Rycerska, Herbowa, Dragonów, Hetmańska, Ułanów, Husarska),
 • Czuby Południowe – ul. Agatowa, ul. Węglinek, ścieżki spacerowe i pobliskie zarośla prowadzące do wąwozu Rury w okolicy ROD Sienkiewicza, ścieżka przy Lidlu, przejście od ul. Dziewanny w kierunku SP 38, ścieżka przy Przedszkolu nr 46,
 • Węglin Południowy – ulice: Gęsia, Orkana/Poznańska,
 • Głusk – ul. Zdrowa, ul. Wygodna, ul. Głuska, ul. Nektarowa, ul. Miodowa, ul. Handlowa, ul. Miętowa, ul. Masarska,
 • Rury – park Rury im. Romualda Dylewskiego,
 • Felin – ulice: Urbanowicza, Rokickiego, Skalskiego, Królowej Bony, Zygmunta Augusta i tereny ZNK, ul. Rataja i ul. Grygowej,
 • Szerokie – ulice Gnieźnieńska, Główna, Sobótki, Leszka i okolice przystanku Lipniak 02.

Studenci, którzy chcieliby dołączyć do akcji sprzątania Parku Akademickiego, mogą jeszcze do 19 kwietnia zgłosić swój udział na fanpage’u Lublin Akademicki. Studencka akcja sprzątania odbędzie się 21 kwietnia w godz. 12.00-14.00 – miejsce zbiórki: przystanek Park Akademicki 03.

Dzielnice uczestniczące w akcji „Posprzątajmy Lublin na wiosnę” otrzymają tabliczki „Dbaj o czystość miasta”. Zakup tabliczek, worków i rękawic został w tym roku zrealizowany w ramach projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Lublinie z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

 

 

 

 

Poprzednia edycja spotkała się z dużym i pozytywnym odzewem społecznym, dlatego tegoroczna akcja, planowana na 21 i 22 kwietnia, także zostanie zrealizowana przy wsparciu mieszkańców poszczególnych dzielnic. Osoby chętne do udziału w akcji będą mogły zgłaszać się bezpośrednio do Rad Dzielnic. W odpowiedniej ankiecie Rada Dzielnicy może zaproponować miejsca objęte sprzątaniem oraz wskazać lokalizacje, w których zostaną pozostawione worki. Miasto po uzyskaniu informacji od Rad Dzielnic na temat liczby chętnych uczestników, wyposaży wolontariuszy w rękawice i worki oraz zorganizuje odbiór zebranych odpadów. W ramach tej inicjatywy posprzątane zostaną przede wszystkim drobne, ale bardzo uciążliwe odpady komunalne, które negatywnie wpływają na estetykę terenów zielonych. O szczegółach tej społecznej akcji sprzątania poinformujemy odrębnym komunikatem.

Przypominamy również, że mieszkańcy mogą samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Metalurgicznej 13k określone rodzaje odpadów:

 • zużyte opony – 8 sztuk rocznie od gospodarstwa domowego,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe – ilość limitowana 2 tony (Mg)/rok/gospodarstwo domowe,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe wytworzone w gospodarstwie domowym z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – ilość nielimitowana.

W PSZOK-u przyjmowane są nieodpłatnie odpady dostarczone przez wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Lublina, niezależnie od sektora, w jakim jest położona ich nieruchomość. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00.

Pozostałe odpady selektywnie zbierane takie jak przeterminowane leki, przeterminowane chemikalia, zużyte baterie i akumulatory przenośne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte igły i strzykawki zbierane są w specjalistyczne pojemniki ustawione w różnych częściach miasta. Wykaz wszystkich punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajduje się na stronieotwiera się w nowej karcie