Podaruj Cenną Krew

 wyjątkowa  zbiórka krwi na Pacu Zamkowym

Tydzień od 8 do 13 maja jest Tygodniem Czerwonego Krzyża. Jest to coroczne święto łączące 100 milionów wolontariuszy, obchodzone 8 maja w 192 krajach, w celu przedstawienia społeczeństwu zadań wykonywanych przez Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca i rozpowszechniania idei humanitaryzmu i bezinteresownej pomocy. W każdym z tych dni Lubelski Oddział Okręgowy przygotował różnego rodzaju działania. W dniu 8 maja w Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca organizowana jest ogólnopolska zbiórka pod hasłem „Niektóre marzenia są do spełnienia”. Zbieramy środki finansowe na pomoc wykluczonym dzieciom. Naszych wolontariuszy z puszkami będzie można spotkać w całym mieście oraz Oddziałach Rejonowych.

 

Jednym z filarów działalności Polskiego Czerwonego Krzyża jest propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz działania na rzecz samowystarczalności Polski w krew i jej składniki. W dniu 9 maja organizowana jest przez nas akcja krwiodawstwa „Podaruj Cenną Krew” na Placu Zamkowym w Lublinie w godzinach 10.00-14.00. Zapraszamy do udziału w akcji. Proszę Państwa o udostępnienie informacji i materiałów na swoich strojach internetowych i innych forach lub wydrukowanie, wywieszenie plakatów o akcji w widocznych i ogólnodostępnych miejscach.

 

Pomóżmy w zebraniu jednego z najcenniejszych darów.

 

Razem jesteśmy #niedopokonania

marzenia