Zdjęcie nagród przyznawanych za zwycięstwo w 17. Festiwalu Teatrów Niewielkich.

17. Festiwal Teatrów Niewielkich – rozstrzygnięcia

Za nami 17. Festiwal Teatrów Niewielkich, który odbywał się w przestrzeniach Centrum Spotkania Kultur w dniach 25-27 LUT 2023 r.

Zaprezentowanych zostało 10 spektakli konkursowych z całej Polski oraz dwa monodramy mistrzowskie. Frekwencja była znakomita – w wydarzeniach uczestniczyło łącznie ponad 900 osób! Występom towarzyszyły warsztaty teatralne prowadzone przez Paulę Czarnecką, widzowie mogli uczestniczyć w omówieniach z Radą Konsultantów.

Trzy dni pełne teatralnych doznań zakończyło ogłoszenie protokołu Rady Konsultantów, który w pełnej wersji zamieszczamy na stronie internetowej CSK.

Rada Konsultantów postanowiła przyznać nagrody pieniężne oraz wyróżnienia ufundowane przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie:

 

GRAND PRIX w wysokości 3000 zł

Danielowi Salmanowi – aktorowi Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie za spektakl „Sonata Kreutzerowska” w reżyserii Łukasza Lewandowskiego.

 

NAGRODĘ w wysokości 2000 zł

Aldonie Karskiej – za jasną formę teatralną stawianych pytań o sens bytu człowieka w spektaklu „Gra” w reżyserii Katarzyny Boroń,

Pawłowi Zieglerowi – za uniwersalną epicką opowieść o ludzkich dramatach wynikających z konsekwencji dzielenia społeczeństwa w spektaklu „Kaczmarek” w reżyserii Małgorzaty Paszkier-Wojecieszonek.

 

NAGRODĘ w wysokości 1500 zł

Martynie Sabak – za dojrzałość artystyczną i sceniczną osobowość zaprezentowaną w spektaklu „Być jak Adele” w reżyserii Mariusza Lacha,

Michałowi Studzińskiemu – za specyficzny rodzaj ekspresji teatralnej urealniającej bohaterów Dostojewskiego w spektaklu „Iwan Karamazow zwraca bilet” w reżyserii Stanisława Miedziewskiego.

 

WYRÓŻNIENIE w wysokości 500 zł

Wiktorii Skowron – za spektakl „Odbicie” w reżyserii Dominiki Migoń-Madury

Alicji Wojnarowskiej – za spektakl „Oddech” w reżyserii Dominiki Migoń-Madury

Pawła Kotkowskiego – za spektakl „Tylko spokojnie” w reżyserii Pawła Sroki

Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim wykonawcom, reżyserom i instruktorom, a także składamy wielkie gratulacje laureatom tegorocznego Festiwalu!

Zapraszamy za rok na kolejną edycję FTN!