Lublin włącza się w akcję Godzina dla Ziemi WWF

W najbliższą sobotę (25 marca) odbędzie się kolejna edycja międzynarodowej akcji Godzina dla Ziemi WWF, w ramach której na całym świecie o godz. 20.30 zostaną na godzinę symbolicznie zgaszone światła. Lublin, jak co roku włącza się w tę inicjatywę.

W ramach akcji, 25 marca na godzinę zostaną wyłączone iluminacje Placu Litewskiego, Wieży Trynitarskiej, Archikatedry Lubelskiej, Bramy Krakowskiej, Trybunału Koronnego i Centrum Spotkania Kultur oraz wybranych budynków lubelskich uczelni: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W inicjatywę włączyły się także Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, które planują zgasić oświetlenie części zarządzanych przez siebie obiektów.

Godzina dla Ziemi WWF to proekologiczna akcja społeczna, która każdego roku jednoczy miliony ludzi na całym świecie. Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie społeczeństwa do zmiany codziennych przyzwyczajeń oraz promowanie oszczędzania energii elektrycznej, a co za tym idzie, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Tegoroczna edycja akcji poświęcona jest ochronie różnorodności biologicznej i potrzebie zwiększenia powierzchni obszarów chronionych.

Więcej informacji na temat inicjatywy znajduje się na stronie www.godzinadlaziemi.pl.

 Źródlo:lublin.eu