Zajęcia wspomagające

INTEGRA – wspomaganie rozwoju dziecka

Lublin, ul. Dziewanny 23/80
tel: 48 503 570 913
Lublin, ul. Kryształowa 14/1
tel: 48 795 644 644
info@integra.lublin.pl

edukido

Centrum rozwoju EDUKIDO

ul. Związkowa 4, Lublin
tel: 661 911 500
e-mail: lublin@edukido.com.pl