Organizacje, Fundacje, Instytuty, Stowarzyszenia w Lublinie