Plakat reklamujący tegoroczny Kongres Szczyt Zdrowie.

Kongres Szczyt Zdrowie 2023

13 czerwca 2023 r., godz. 9:00-15:45 

Centrum Dydaktyczne WUM, aula A, ul. Księcia Trojdena 2a, Warszawa

Program i rejestracja: https://szczytzdrowie.pl

Kongres Szczyt Zdrowie w ciągu ostatniej dekady wpisał się w kalendarz najważniejszych wydarzeń poświęconych ochronie zdrowia w Polsce. To platforma otwartego dialogu pomiędzy wszystkimi kluczowymi interesariuszami systemu, umożliwiająca wymianę idei, doświadczeń i rozwiązań, które mogą przyczynić się do optymalizacji i modernizacji sektora zdrowotnego w Polsce. Podczas jedenastej edycji Szczytu Zdrowie grono ekspertów, decydentów i liderów branży zdrowotnej spotka się, by rozmawiać m.in. o zasobach kadrowych w ochronie zdrowia, rozszerzaniu i przyspieszaniu dostępu do diagnostyki, implementacji i finansowaniu najnowocześniejszych terapii, modernizacji infrastruktury medycznej, a także o promowaniu innowacyjności w sektorze ochrony zdrowia. Szczególna uwaga poświęcona zostanie edukacji zdrowotnej pracowników i pracodawców oraz zdrowiu psychicznemu Polaków.

 Tytuły paneli:

• Zdrowie psychiczne Polaków – aktualne wyzwania i kierunki reformy

• Bez ludzi nie ma systemu ochrony zdrowia. Jak wspierać zawody medyczne w dobie kryzysu kadrowego

• Game-changer i co dalej? Dostępność terapii, które definiują postęp w medycynie

• Onkologia i hematoonkologia – od precyzyjnej diagnostyki po innowacyjne terapie

• Rzadko występujące, często pomijane. Realia i perspektywy osób z chorobami rzadkimi w Polsce

• Zarządzanie zdrowiem w miejscu pracy

 Paneliści zaproszeni do udziału w Szczycie Zdrowie 2023 to między innymi:

• Piotr Bromber, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia;

• Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta;

• Barbara Dziuk, przewodnicząca sejmowych podkomisji ds. onkologii i chorób rzadkich;

• dr Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej;

• Waldemar Kraska, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia;

• Tomasz Latos, przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia;

• Zofia Małas, członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;

• Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia;

• Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia;

• Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej;

• dr n. med. Roman Topór-Mądry, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

• prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

• dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, rektor Szkoły Głównej Handlowej;

• dr n. med. Bernard Waśko, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego;

• dr Piotr Winciunas, dyrektor Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego ZUS.

Jeśli przyszłość polskiego systemu ochrony zdrowia nie jest Ci obojętna – SAVE THE DATE

Do zobaczenia 13 czerwca!

 Źródło informacji: Fundacja Instytut Ochrony Zdrowia