czerwiński

Zapraszamy na spotkanie z
Marcinem Czerwińskim
poświęcone książce
“Uskok. O Stanisławie Przybyszewskiej i innych”.

19 kwietnia 2024 r, godz. 18:00

 Muzeum Józefa Czechowicza, ul. Złota 3

Spotkanie poprowadzi Jacek Żebrowski.

Marcin Czerwiński pisze o Stanisławie Przybyszewskiej gorliwie, ale z pokorą. Bada jej sylleptyczne utwory oraz bogaty zbiór zaświadczających egzystencję listów. Przygląda się wykorzystywaniu przez nią środków psychoaktywnych, jej prekursorskim względem transhumanizmu relacjom z maszynami, zainteresowaniu homoseksualizmem czy literaturą popularną. Jej symbolicznemu grzebaniu ojca. Jej ekscentryzmom życia codziennego, nazywanych przez Czerwińskiego performansem życiowym. Performans staje się dla autora kluczem do odczytania Przybyszewskiej, ale performatyka nie jest tu tylko narzędziem badawczym. Czerwiński znosi granicę między teorią a praktyką: pisząc o Przybyszewskiej, współbrzmi z nią i na naszych oczach uaktualnia jej projekt pisarski.

Autor pokazuje też, jak tytułową kategorię uskoku odnosić do innych postaci XX wieku, których życiopisanie stanowi kontekst dla praktyk Przybyszewskiej. Jest tu Gombrowicz i jego zaskakujący Kronos. Jest Białoszewski ze swoim Tajnym dziennikiem. Jest i Poświatowska przypominająca Sylwię Plath. Książka kończy się krótką opowieścią o tym, jak (nie)oczekiwanie utrudniane – czy wręcz – uniemożliwiane bywa poświadczanie egzystencji.

Marcin Czerwiński – wykładowca akademicki, reżyser, performer, redaktor, poeta. Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Założyciel i długoletni szef wydawnictwa oraz czasopisma literacko-artystycznego „Rita Baum”. Od roku 2009 reżyseruje spektakle teatralne i czytania performatywne pod hasłem „ciemnia”.