grafika-WOLNOSC

Rozmowy o wolności | Wolność badań naukowych

25 kwietnia 2024 r., godz. 17.00–18.30

Warsztaty Kultury w Lublinie,
ul. Grodzka 5a, sala widowiskowa – II piętro

Dla kogo: dla dorosłych
Wstęp wolny

Dostępność: tłumaczenie na j. ukraiński, słuchawki wyciszające, strefa wyciszenia.


Warsztaty Kultury w Lublinie oraz czasopismo Kultura Enter serdecznie zapraszają na spotkanie, podczas którego uczestniczki i uczestnicy porozmawiają o wolności badań naukowych w kontekście sporów historycznych czy tzw. trudnej pamięci. Punktem wyjścia do rozmowy będzie najnowsza książka Damiana Markowskiego „W cieniu Wołynia”. Publikacja opowiada o badaniach białych plam akcji antypolskiej w dawnej Galicji Wschodniej. W rozmowie będą uczestniczyć historycy: autor książki dr Damian Markowski oraz dr Mariusz Zajączkowski, a dyskusję poprowadzi dr Agata Fijuth-Dudek (UMCS).

Rozmowy o wolności to cykl spotkań czasopisma Kultura Enter, który inicjuje trudne tematy skupione wokół fundamentalnych wartości, jaką jest m.in wolność.

Damian K. Markowski – historyk specjalizujący się w historii Europy Wschodniej, sowietolog, doktor nauk humanistycznych. Ukończył studia na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego, jak również doktoryzował się tamże w 2016 r. Otrzymywał stypendia krajowe i zagraniczne. Był pracownikiem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Pamięci Narodowej (Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa). Do jego głównych zainteresowań naukowych należy historia Europy Wschodniej. Jest autorem artykułów i książek.
Otrzymał Nagrodę „Przeglądu Wschodniego” (za książkę „Dwa Powstania”),Nagrodę im. Janusza Kurtyki, Nagrodę Prezesa IPN, a ponadto był nominowany do Nagrody im. Tomasza Strzembosza.

Dr Mariusz Zajączkowski – historyk i politolog. Od 2009 r. związany z Instytutem Studiów Politycznych PAN, początkowo jako asystent, a następnie adiunkt w Zakładzie Dziejów Ziem Wschodnich. W latach 2000–2022 był pracownikiem Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej, a następnie Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Swoje zainteresowania badawcze koncertuje na stosunkach polsko-ukraińskich w latach drugiej wojny światowej i okresie Polski Ludowej, skupiając się przede wszystkim na dziejach ukraińskiego podziemia nacjonalistycznego (OUN-B i UPA) oraz jego obrazie w komunistycznej propagandzie. Autor m.in. „Ukraińskie podziemie na Lubelszczyźnie w okresie okupacji niemieckiej 1939–1944 (2015); „Pod znakiem króla Dawida. OUN-B i UPA na Lubelszczyźnie 1944–1950” (2016) oraz wspólnie z Grzegorzem Motyką i Tomaszem Stryjkiem „Międzynarodowe aspekty akcji >>Wisła<<” (2020)

Dr Agata Fijuth-Dudek – niegdyś wieloletnia rzeczniczka prasowa lubelskiego oddziału IPN. Wykładowczyni w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.