piwnicw-ck

Piwnice Centrum Kultury
w Lublinie już otwarte!

Dzięki przebudowie w piwnicach Centrum Kultury powstały pomieszczenia o powierzchni 867 m2. Przestrzeń ta, jest już udostępniona użytkownikom. 

Znajdują się tutaj m.in.: studia multimedialne, studia nagraniowe i realizacyjne, pracownie rzeźby, scenografii, grafiki, malarstwa i rysunku, atelier filmu, animacji, fotografii, zaplecza techniczne, a także widowiskowa przestrzeń artystyczno-społeczna o łącznej powierzchni około 200 m2, na potrzeby koncertów, spektakli i organizacji spotkań.

Studio multimedialne pozwala na transmitowanie wydarzeń z Sali Kameralnej, jak również na wszelkie działania związane z zapisem i montażem obrazu. Przestrzeń widowiskowo-klubowa jest idealnym miejscem na prezentacje kameralnych wydarzeń muzycznych, małych form teatralnych i organizacje spotkań. Atutem tego miejsca są parametry akustyczne, jak również możliwość bezpośrednich transmisji on-line dzięki połączeniu ze studiem multimedialnym, realizatorką i postprodukcją.

Piwnice stanowią również kontynuację, rozszerzenie i rozwijanie dotychczasowej działalności statutowej CK. Swój program realizują tutaj: Grupa Muzycznego Eksperymentu (GME), Czytelnia Dramatu, Scena Komedii, Impresariat, Scena InVitro, Pracownia Fotografii i Pracownia Sztuczka. 

Warto dodać, że Piwnice Centrum Kultury w Lublinie są dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.