deszczowka

Rusza IV edycja programu „Złap deszczówkę” 

 Wsparcie do 5 tysięcy złotych!

Rusza nabór do kolejnej, IV już edycji miejskiego Programu ochrony zasobów wodnych „Złap deszczówkę”. Mieszkanki i mieszkańcy Lublina mogą liczyć na wsparcie w wysokości do 5 tys. zł na jedną nieruchomość. Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało według kolejności zgłoszeń, do wykorzystania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel w tym roku, czyli kwoty 100 tys. zł. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się w poniedziałek (19 lutego).

– Chcemy, aby w tym roku w Lublinie powstało kolejne kilkadziesiąt domowych instalacji do zatrzymywania deszczówki. Przyznawana przez nas dotacja może pokryć do 70 procent kosztów takich inwestycji. Spektrum możliwości jest szerokie, od budowy naziemnego lub podziemnego zbiornika, ogrodu deszczowego czy też studni chłonnej do wdrożenia innego rozwiązania, które będzie odpowiednie dla danego gospodarstwa domowego. Tak pozyskaną wodę można wykorzystać do podlewania ogrodów, mycia samochodów i innych gospodarczych celów. To bardzo ważne w kontekście zmian klimatycznych – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie zadania obejmującego wykonanie systemów deszczowych, w szczególności: kosztów zakupu i montażu elementów wchodzących w skład systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania, czy też kosztów modernizacji istniejącego systemu deszczowego w celu poprawienia jego funkcjonowania. Dotacja nie może natomiast zostać przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu i montażu urządzeń realizowanych w ramach nowej inwestycji na podstawie pozwolenia na budowę czy zgłoszenia lub też na pokrycie wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł. O dofinansowanie do budowy systemów małej retencji mogą aplikować osoby fizyczne – właściciele lub osoby posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych i nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Lublina, z wyłączeniem nieruchomości, na których zarejestrowana jest działalność gospodarcza.

Wniosek, oprócz danych wnioskodawcy lub pełnomocnika powinien zawierać charakterystykę planowanej inwestycji, opis nawierzchni, z której zbierane będą wody opadowe i roztopowe, opis planowanej inwestycji (parametry techniczne, sposób wykorzystania zgromadzonych wód opadowych, nasadzone rośliny, itp.) oraz zestawienie planowanych wydatków. Termin rozliczenie dotacji nie może być późniejszy niż 15 listopada br. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością oraz pełnomocnictwo w przypadku współwłasności.

Wnioski o udzielenie dotacji można złożyć w sekretariacie Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin ul. Zana 38 (VII piętro pokój nr 710). Istnieje również możliwość złożenia wniosków w Biurach Obsługi Mieszkańców UM Lublin przy ulicach: Wieniawskiej 14, Nowy Świat 38, Filaretów 44, Franciszka Kleeberga 12A, Szaserów 13-15, w poniedziałki w godzinach: 7.45-16.45 oraz w pozostałe dni tygodnia (wtorki, środy, czwartki i piątki) w godz. 7.45-15.15. Wniosek można również wysłać za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin, dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Termin składania wniosków upływa 15 marca o godz. 15.30.

Nabór do programu ruszy 19 lutego. Szczegółowe informacje, formularz wniosku oraz wzór umowy są dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta Lublin w zakładce „Ogłoszenia / Konkursy”otwiera się w nowej karcie.

Program ochrony zasobów wodnych dla miasta Lublina wprowadzony w 2020 roku był jednym z pierwszych w kraju. Do tej pory w trzech edycjach Miasto przyznało dotacje 103 gospodarstwom domowym na łączną kwotę ponad 351 tys. zł. Od początku funkcjonowania programu powstało m.in. 51 zbiorników podziemnych, 92 zbiorniki naziemne i 12 studni chłonnych.