specjalistyczny_sprzet_od_who_fot._miasto_lublin

WHO przekazało specjalistyczny sprzęt okulistyczny do szpitala wojskowego

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Lublinie otrzymał specjalistyczny sprzęt okulistyczny o wartości około 700 tys. zł. To efekt podjętej w ubiegłym roku współpracy Miasta Lublin ze Światową Organizacją Zdrowia. Nowe urządzenia będą służyć wszystkim mieszkańcom Lublina, w tym ukraińskim pacjentom.

 

Uchodźcy z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Lublinie potrzebują nie tylko bieżącej pomocy medycznej, ale także specjalistycznych badań czy też skomplikowanych zabiegów i długofalowej opieki. Aby zwiększyć zakres tej pomocy i możliwości diagnostyczne, podjęliśmy współpracę z różnymi organizacjami międzynarodowymi oferującymi wsparcie. Dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie i pomoc rzeczową, jaką Lublin otrzymuje od Światowej Organizacji Zdrowia. Zwiększa one zakres i jakość opieki medycznej świadczonej wszystkim mieszkańcom, w tym uchodźcom wojennym z Ukrainy – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Zważywszy jak ogromne znaczenie ma zdolność widzenia i czytania dla wykonywania codziennych zadań i normalnego funkcjonowania człowieka, Biuro WHO w Polsce z zadowoleniem przyjęło możliwość wsparcia Miasta Lublin i oddziału okulistycznego Szpitala Wojskowego w zakupie wyposażenia okulistycznego umożliwiającego sprawne prowadzenie badań diagnostycznych poprzedzających dobór właściwego sposobu leczenia – mówi dr Paloma Cuchi, Dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Polsce.

Dzięki współpracy Miasta z WHO do Lublina trafia kolejna partia pomocy rzeczowej. Przekazany 1 Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką w Lublinie nowoczesny sprzęt okulistyczny wykorzystywany jest w procesie diagnostyki pacjentów z chorobami narządu wzroku, pozwalając na niezwłoczne zastosowanie skutecznej terapii i udzielanie pomocy. Jego wartość to około 700 tys. zł.

Dzięki zaangażowaniu Miasta i nawiązaniu współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia do naszej placówki trafia specjalistyczny i nowoczesny sprzęt do kompleksowej diagnostyki chorób narządu wzroku u dorosłych i dzieci. Otrzymane urządzenia posłużą szerokiemu gronu pacjentów naszego szpitala, mieszkańcom Lublina oraz powiększającej się grupie pacjentów będących uchodźcami z ogarniętej wojną Ukrainy – mówi płk dr n. biol. Aleksander Michalski, Komendant Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Lublinie.

Otrzymane urządzenia, pozwalające na objęcie opieką wszystkich mieszkańców Lublina, w tym ukraińskich pacjentów, to:

  • Autorefraktometr z keratometrią – służący do komputerowego określania wad refrakcji;
  • Lampa szczelinowa z tonometrem aplanacyjnym i unit okulistyczny – podstawowe narzędzie okulistyczne do badania przedniego i tylnego odcinka oka;
  • Ekran do wyświetlania optotypów – służący do sprawdzania ostrości wzroku oraz funkcji widzenia za pomocą testów umieszczonych na wyświetlaczu LCD;
  • Aparat angioOCT – służący do najnowocześniejszej metody obrazowania przedniego
  • i tylnego odcinka oka;
  • Tonometr aplanacyjny – urządzenie do pomiaru ciśnienia wewnątrz gałkowego w dogodnej pozycji dla pacjenta (zwłaszcza dzieci czy osób z niepełnosprawnością);
  • Autoreflektometr pediatryczny – do obuocznego pomiaru refrakcji, do badania bez konieczności porażenia akomodacji oka;
  • Lampa szczelinowa przenośna – podstawowe narzędzie okulistyczne do badania przedniego i tylnego odcinka oka w dogodnej pozycji.

Dostawa sprzętu okulistycznego to nie jedyny efekt współpracy Miasta Lublin ze Światową Organizacją Zdrowia. W poprzednich miesiącach do Lublina trafił drobny sprzęt medyczny w postaci bezdotykowych termometrów, elektronicznych ciśnieniomierzy i płynów do dezynfekcji. Inną formą wsparcia były też broszury „Mój przewodnik po zdrowiu” w języku ukraińskim, polskim, rosyjskim oraz plakaty dotyczące szczepień m.in. przeciwko grypie (w języku polskimi i ukraińskim). Przekazane materiały edukacyjne ułatwiają osobom z Ukrainy uzyskanie niezbędnych informacji o sposobie korzystania z naszego systemu ochrony zdrowia w zrozumiałej formie językowej. Szacunkowa wartość tej pomocy rzeczowej to około 50 tys. zł.

 źródło:lublin.eu