cee-edu

CEE Edu Digital Summit


 7 grudnia  2022 r.

Lubelskie Centrum Konferencyjne

Na początku grudnia Lublin na jeden dzień stanie się polską stolicą cyfryzacji. Już 7 grudnia w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbędzie się po raz pierwszy CEE Edu Digital Summit – cyfrowy szczyt krajów Trójmorza poświęcony edukacji cyfrowej. W planie spotkania znalazły się dyskusje o zawodach przyszłości, technologiach cyfrowych dla edukacji i cyberzagrożeniach. Wydarzenie odbędzie się ze wsparciem Ministerstwa Edukacji i Nauki, Sekretarza Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego oraz Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego.

To już kolejna inicjatywa realizowana w ramach CEE Digital Coalition, koalicji zrzeszającej organizacje branży cyfrowej z całej Europy Środkowo-Wschodniej. W Lublinie pojawią się więc eksperci technologiczni, reprezentanci najważniejszych producentów oraz przedstawiciele rządów państw regionu Trójmorza.

Tym razem spotkanie będzie w całości poświęcone tematowi cyfrowej edukacji. Na agendzie znalazły się takie tematy jak:

  • pozycja edukacji na cyfrowej mapie transformacji państw regionu Inicjatywy Trójmorza;
  • technologie cyfrowe dla edukacji;
  • cyberzagrożenia i odporność nowoczesnej edukacji na niebezpieczeństwa jutra;
  • zawody jutra i przemiany na cyfrowym rynku pracy.

Jak przekonują organizatorzy, w trakcie konferencji nie zabraknie też miejsca na prezentację nowych technologii w zakresie edukacji.

– Cyfryzacja to nieuchronna ewolucja, także w obszarze edukacji. Jeśli polska szkoła ma być nowoczesna, czyli między innymi taka, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów, a także rozwijaniu zainteresowań, to te innowacyjne technologie muszą być włączone do systemu nauczania. Inaczej nie przygotujemy młodzieży i obywateli aktywnych na rynku pracy do poruszania się w cyfrowej rzeczywistości mówi minister edukacji i nauki, Przemysław Czarnek, który objął konferencję Patronatem.

Wydarzenie wspiera także Sekretarz Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji, Janusz Cieszyński.

– To od nas, dorosłych zależy przyszłość dzisiejszego pokolenia, które nie wyobraża sobie życia bez smartfona czy komputera. I to także my towarzyszymy dzieciom i młodzieży od najmłodszych lat w ich wędrówce po cyfrowym świecie. Dzięki nam świat ten staje się bardziej znajomy i bezpieczny, ale też pełen okazji do eksploracji i kreatywności. Dlatego tak ważne jest by już na etapie szkolnym rozwijać kompetencje cyfrowe, świadomego i odpowiedzialnego korzystania z mediów i urządzeń cyfrowych wskazuje Janusz Cieszyński

Patronat nad wydarzeniem sprawuje także Marszałek Województwa Lubelskiego, Jarosław Stawiarski.

– Technologie cyfrowe to przyszłość. Pandemia COVID-19 jeszcze bardziej przyspieszyła tempo wdrażania i stosowania rozwiązań cyfrowych we wszystkich obszarach naszego życia: od miejsc pracy po interakcje społeczne. Rozwiązania te wpływają na elastyczność, szybkość oraz mobilność realizowanych przez nas aktywności, ale także rodzą wiele zagrożeń i niebezpieczeństw, z którymi musimy się mierzyć. Dlatego tak ważne jest kształcenie młodego pokolenia, prezentowanie im dostępnych rozwiązań, jak również przestrzeganie przez zagrożeniami cyfrowymi. Tylko od nas samych zależy, czy postępująca cyfryzacja zmierza w dobrym kierunku. Inwestując w świadome kształcenie dzieci, inwestujemy w ich przyszłość – powiedział marszałek Stawarski.

W Polsce działania CEE Digital Coalition reprezentuje i koordynuje Związek Cyfrowa Polska. Jak podkreśla jego prezes, Michał Kanownik, tego typu ponadnarodowe przedsięwzięcia są dziś szczególnie ważne.

Cyfryzacja to klucz do rozwoju. Ci, którzy zrozumieją to jak najszybciej, będą mieć sporą przewagę w kontekście gospodarczym. Ale poszczególnym krajom naszego regionu będzie trudno konkurować z potęgami technologicznymi państw Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych. Dlatego musimy współpracować, aby szybciej i wydajniej cyfryzować nasze społeczeństwa i gospodarki – przekonuje Michał Kanownik.

Lubelski szczyt to już drugie tej jesieni spotkanie reprezentantów CEE Digital Coalition. Pierwsze miało miejsce 13 października w Warszawie – dyskutowano wówczas m.in. o konieczności dostosowania prawa do zmieniających się technologii czy o cyberbezpieczeństwie, temacie szczególnie istotnym w kontekście wojny na Ukrainie.

CEE Edu Digital Summit odbędzie się 7 grudnia w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.