przemoc

 Kampania
„16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”

  •  dyżury specjalistów,
  • warsztaty, 
  • porady telefoniczne

25 listopada rusza tegoroczna międzynarodowa kampania „16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”, w której realizację angażują się placówki Miasta Lublin. Do osób dotkniętych lub zagrożonych przemocą skierowano szeroką ofertę pomocy – dyżurów specjalistów, warsztatów, czy porad udzielanych telefonicznie.

– Przeciwdziałanie przemocy wymaga skoordynowanych działań wielu instytucji i specjalistów różnych dziedzin. Polega nie tylko na bezpośredniej pomocy osobom, które stają się jej ofiarami, ale obejmuje także działania profilaktyczne i prawne. Ważne jest także prowadzenie kampanii zwiększających świadomość i wrażliwość społeczną. Stąd po raz kolejny koordynowana przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie kampania odbywa się z udziałem nie tylko miejskich instytucji działających na rzecz osób potrzebujących wsparcia, ale także Policji i adwokatów. Wspólnie możemy udzielać szerszego i profesjonalnego wsparcia dla osób zagrożonych przemocą oraz jej doświadczających – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Miasto Lublin po raz kolejny bierze udział w kampanii „16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”, która będzie realizowana od 25 listopada do 10 grudnia. Termin nie jest przypadkowy – dzień 25 listopada obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia to Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet.

W ramach kampanii przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego, Centrum Interwencji Kryzysowej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE oraz Okręgowej Rady Adwokackiej będą m.in. pełnić dyżury dla wszystkich osób zagrożonych przemocą, doświadczających przemocy oraz świadków przemocy.

Centrum Interwencji Kryzysowej zaplanowało spotkania dla seniorów z udziałem psychologów i prawników. Uczestnicy, czyli podopieczni placówek, otrzymają informacje dotyczące możliwości interwencyjnego wsparcia psychologicznego, terapeutycznego i prawnego w sytuacji kryzysu w szczególności: żałoby, choroby własnej lub osób bliskich, przemocy, pokrzywdzenia przestępstwem, współuzależnienia. Natomiast propozycje tematów spotkania z prawnikiem to m.in. prawa konsumentów, rękojmia, prawa pacjenta, kwestie związane z dziedziczeniem, czy podstawy postępowania administracyjnego.

Ponadto CIK zorganizuje kurs samoobrony m.in. dla osób dotkniętych problemem przemocy. Zajęcia odbędą się w dniach: 28 i 30 listopada oraz 5 i 7 grudnia. Zapisy na kurs prowadzone są w sekretariacie Centrum Interwencji Kryzysowej.

Centrum Interwencji Kryzysowej po raz kolejny zaprasza na cykliczne wydarzenie „Nie wchodź w przemoc, wchodź do wody” nad Zalewem Zemborzyckim. 4 grudnia odbędzie się wspólne morsowanie pracowników Centrum z Lubelskim Klubem Morsów. Dodatkową atrakcją podczas wydarzenia będzie ciepły poczęstunek przygotowany przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej oraz słodycze dla osób kibicujących.

W ramach kampanii „16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć” pracownicy sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zapraszają na swoje dyżury. Spotkania odbędą się 28, 30 listopada oraz 2, 6, 9 grudnia, w godzinach 8.00-10.00 przy ul. Głębokiej 11. Ich celem jest udzielenie wsparcia i porad osobom doświadczającym przemocy oraz świadkom przemocy w rodzinie.

Pracownicy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Chmielewskiego 9 zaplanowali w trakcie kampanii dyżury telefoniczne:

  • 28 listopada, godz. 16.30-18.30, pod numerem telefonu 510 378 940 – dyżur pracownika socjalnego,
  • 30 listopada, godz. 10.00-12.00, pod numerem telefonu 510 378 960 – dyżur pedagoga Ośrodka,
  • 6 grudnia, godz. 09.30-11.30, pod numerem telefonu 510 378 940 – dyżur pracownika socjalnego.

Podczas dyżurów pracownicy będą udzielali informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, dla osób zagrożonych przemocą oraz na temat działalności Ośrodka, w tym warunków i zasad przyjęcia.

Telefoniczne dyżury pełnić też będą funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Rozmowa będzie możliwa 29 i 30 listopada, w godzinach 9.00-10.00, pod numerem telefonu: 47 811 59 72. 

Dodatkowo, Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE z siedzibą przy ul. Bernardyńskiej 5 udziela bezpłatnych porad osobom pokrzywdzonym przestępstwem i doświadczającym przemocy, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-19.00 oraz w soboty 9.00-14.00.

W kampanię włączają się przedstawiciele Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. 30 listopada, w siedzibie sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Głębokiej 11 w godzinach 10.00-14.00 przedstawiciel ORA będzie dyżurował udzielając wsparcia prawnego osobom potrzebującym. Natomiast w godzinach 10.00-12.00 przedstawiciel ORA poprowadzi spotkanie w ramach grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie. Na spotkanie z prawnikiem można się także wybrać 2 grudnia, w godzinach 9.00-12.00 do siedziby Centrum Interwencji Kryzysowej przy ul. Probostwo 6A.

Lubelska kampania dedykowana jest mieszkańcom zagrożonym zjawiskiem przemocy w rodzinie, doświadczających przemocy oraz świadkom przemocy i wpisuje się w realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie, na lata 2021-2025.

 źródło:lublin.eu