przedsiebiorcza-mlodziez-rekrutacja2023

Lublin rozwija przedsiębiorcze  kompetencje  młodzieży 

 – zgłoszenia do projektu do 8 lutego 2023 r.

Od 1 lutego rozpoczynamy drugą edycję projektu „Przedsiębiorcza Młodzież”, który jest wspólną inicjatywą Miasta Lublin i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jego głównym celem jest wsparcie postaw i rozwój kompetencji przedsiębiorczych wśród lubelskiej młodzieży. Udział w projekcie daje młodym możliwość współpracy z lubelskimi przedsiębiorcami, która niejednokrotnie jest ich pierwszym doświadczeniem i bezpośrednim spotkaniem z biznesem. Rekrutacja potrwa do 8 lutego.

Jako Europejska Stolica Młodzieży chcemy trwałej zmiany w polityce młodzieżowej i tworzenia miasta otwartego i sprzyjającego budowaniu przyszłości dla kolejnych pokoleń. Dlatego szczególne znaczenie mają działania edukacyjne, kreujące kompetencje niezbędne na rynku pracy. Projekt „Przedsiębiorcza Młodzież”, tworzony z przedstawicielami różnych gałęzi biznesu, to wzorcowy przykład tego, jak kształtować postawy niezbędne w późniejszym życiu zawodowym. Cieszę się, że wspólnie z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej już po raz drugi przystępujemy do projektu dającego możliwość zdobycia wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, poznania gospodarczej strony miasta i perspektyw zawodowych, jakie daje Lublin – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Projekt adresowany jest do uczniów i uczennic ze szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie Lublina. Przystąpić może do niego każda chętna i zmotywowana do udziału w zadaniach projektowych grupa uczniów i uczennic z danej szkoły, reprezentowana w trakcie trwania projektu przez nauczyciela i licząca nie więcej niż 35 osób. W tegorocznej edycji zaplanowane są m.in. specjalistyczne warsztaty realizowane przez pracowników dydaktycznych UMCS, wizyty studyjne w siedzibach lubelskich przedsiębiorców, a także konkurs z nagrodami na najlepszy projekt doradczy, zrealizowany dla firmy partnerskiej. Uczestnicy i uczestniczki wezmą też udział w warsztatach medialnych z zakresu storytellingu i realizacji profesjonalnych relacji medialnych, organizowanych przez specjalistów z Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Dla chętnych przewidziana jest również możliwość uczestniczenia w cyklu spotkań w ramach Akademii Przedsiębiorczości UMCS.

Ogromny sukces pierwszej edycji projektu „Przedsiębiorcza Młodzież” realizowanego wspólnie z Urzędem Miasta Lublin, zachęcił nas do kontynuacji tego przedsięwzięcia. Dlatego serdecznie zapraszam do udziału w nowej edycji projektu wszystkich uczniów i uczennice szkół ponadpodstawowych. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w sposób szczególny troszczy się o podnoszenie kompetencji studentów poprzez przekazywanie im wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w obszarze zawodowym i naukowym. Jestem przekonany, że dzięki takim projektom jak ten, już na wcześniejszych etapach edukacji możemy wpływać na kształtowanie postaw przedsiębiorczych u młodych ludzi. W roku, kiedy Lublin jest Europejską Stolicą Młodzieży, z jeszcze większą satysfakcją będę obserwować współpracę, wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy lubelskimi przedsiębiorcami, a młodymi ludźmi, którzy już za moment wkroczą w dorosłość i będą samodzielnie realizować swoje plany i marzenia zawodowe – mówi prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Rektor UMCS.

Nowością w tegorocznej edycji jest możliwość przystąpienia do konkursu w ramach programu Szkolne „Przestrzenie Kreatywne”. Nagrodą główną będzie zrealizowanie zgodnej z oczekiwaniami uczniów przestrzeni szkolnej, będącej miejscem odpoczynku, spotkań z rówieśnikami, a także sprzyjającej rozwojowi ich zainteresowań. Dzięki wsparciu Miasta Lublin realizacją przemiany przestrzeni szkolnej zajmie się Fundacja Kultury Audiowizualnej Beetle.

Rekrutacja uczestników i partnerów projektu będzie odbywała się w terminie 1-8 lutego. Do udziału mogą zgłaszać się grupy szkolne poprzez swoich nauczycieli, a także przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Lublina, w tym przedstawiciele przemysłów kreatywnych. Szczegółowe informacje dotyczące projektu, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin rekrutacji znajdują się na stronie: przedsiebiorczy.lublin.eu.

W zeszłorocznej edycji projektu udział wzięło ok. 280 uczennic i uczniów z 9 szkół ponadpodstawowych. Licealiści i licealistki stworzyli 35 projektów doradczych z zakresu promocji marki firmy lub jej produktu w mediach społecznościowych, odbyli szereg wizyt studyjnych i spotkań, w tym z twórcami z sektora kreatywnego – agencjami marketingowymi, PR-owymi i studiami graficznymi oraz animacji.