biedronka-olimpiada

Rekordowa Olimpiada Zdrowia PCK z Biedronką wkracza w decydującą fazę

Tegoroczna, jubileuszowa, 30. edycja Olimpiady Zdrowia PCK z Biedronką osiągnęła rekordowe zainteresowanie uczestników. Biedronka docenia znaczenie tego wydarzenia o kilkudziesięcioletniej tradycji i jest jego Partnerem Głównym, dlatego razem z organizatorami promuje zdrowy styl życia. Do pierwszego, szkolnego etapu Olimpiady przystąpiło blisko 18 000 uczniów z całej Polski. To nie koniec zmagań, konkurs osiągnął półmetek, a przed uczestnikami ostatnie dwa etapy. Na końcu ostatniego na zwycięzców czekają indeksy uczelni wyższych.

Olimpiada Zdrowia PCK z Biedronką to konkurs, który ma na celu kształtowanie wśród młodzieży postaw prozdrowotnych oraz dbałości o środowisko naturalne. Jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych (szkoły podstawowe – klasy 6-8 oraz szkoły średnie) i dzieli się na cztery etapy, z których ostatni jest wielkim finałem, w którym bierze udział po 16 uczestników z obu kategorii wiekowych. Założenia Olimpiady wpisują się w cel nr 3 Agendy ONZ 2030 – „Dobre zdrowie, jakość życia” i wpisują się w misję sieci Biedronka i jej strategię zrównoważonego rozwoju.
 

Promowanie zdrowych nawyków żywieniowych jest jednym z fundamentów naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Konsekwentnie obniżamy w naszych produktach m.in. zawartość soli, cukru i tłuszczu, a na ich opakowaniach umieszczamy etykiety wspierające świadome wybory żywieniowe, zmieniliśmy ustawienie produktów naszych sklepach, tak by zachęcać klientów do sięgania w pierwszej kolejności po owoce i warzywa. Angażujemy się w szereg działań edukacyjnych. Dlatego z tak dużym entuzjazmem dołączyliśmy do Olimpiady Zdrowia, projektu, który dzięki swojemu charakterowi i skali ma szansę przyczynić się do poprawy nawyków żywieniowych w całej Polsce.

Karolina Błońska, starsza menedżerka ds. zrównoważonego rozwoju w sieci Biedronka

 

W pierwszym etapie (27-31 marca), wzięło udział najwięcej uczniów w całej 30-letniej historii zmagań. Przystąpiło do niego aż 17 894 uczestników. Do drugiego etapu, zakwalifikowało się 1094 uczestników z najlepszymi wynikami. Sprawdzili w nim swoją wiedzę z zakresu zdrowych nawyków żywieniowych i zdrowego stylu życia. Trzeci etap organizowany 19 maja, to część zadaniowa, w terenie. Przed uczestnikami, którzy się do niego się zakwalifikowali, stoi zadanie przygotowania projektu związanego z promowaniem postaw prozdrowotnych w swoich lokalnych społecznościach. Do ścisłego finału, który odbędzie się w Łodzi między 16 a 18 czerwca przejdzie grono 32 uczestników. Tam czeka na nich ostatni test oraz prezentacja działania zrealizowanego w etapie III.
 

Przez 29 lat prawie 1 200 000 uczniów wzięło udział w Olimpiadzie Zdrowia PCK. W tym roku, dzięki partnerstwu z Biedronką, mieliśmy rekordową frekwencję. Olimpiada zyskała też nowy wymiar – rekrutacja, kolejne etapy i materiały merytoryczne zostały przeniesione do Internetu. W ten sposób ułatwiliśmy uczestnikom Olimpiady dostęp do materiałów edukacyjnych. Cieszymy się, że nasz konkurs, dotyczący promowania zdrowego stylu życia i ekologii jest tak popularny wśród młodzieży.

Michał Mikołajczyk, członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Zwycięzca w kategorii dla szkół ponadpodstawowych otrzyma indeks uczelni wyższej. Patronami 30. edycji Olimpiady Zdrowia PCK z Biedronką są: rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uniwersytet Opolski.