prawo-rodzine

Prawo.pl: „ustawa Kamilka” wesprze ochronę dzieci przed przemocą


W Sejmie trwają prace nad nowelizacją kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych ustaw, które mają kompleksowo zwiększyć ochronę dzieci i młodzieży przed przemocą – informuje serwis Prawo.pl. To projekt Suwerennej Polski, popierany przez organizacje zajmujące się prawami dzieci, który nazwano „ustawą Kamilka” – od imienia chłopca zakatowanego przez partnera matki.

Według Prawo.pl, zgodnie z projektem ustawy, obowiązek wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich będzie miał każdy organ zarządzający placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, religijną, artystyczną, medyczną, sportową, do której uczęszczają albo w której przebywają dzieci i nastolatki. Chodzi tu zarówno o placówki publiczne jak i prywatne. Co więcej, ma to też dotyczyć podmiotów prowadzących usługi noclegowo-hotelarskie oraz turystyczne.

Regulacje, o których mówimy, obowiązek wprowadzenia i stosowania standardów ochrony dzieci będzie obowiązywał wszystkie instytucje, które pracują z dziećmi i się nimi zajmują. Nie tylko na stałe, ale i okresowo – czyli będzie to dotyczyć też np. organizatorów kolonii, półkolonii itp.” – zaznacza dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, na łamach Prawo.pl.

Standardy Ochrony Małoletnich mają być dostosowane do charakteru i rodzaju placówki lub działalności, dowiadujemy się z artykułu Prawo.pl. W szczególności mają obejmować: sposób dokumentowania wypełniania obowiązku kontroli pracowników przed dopuszczeniem do pracy z małoletnimi w zakresie spełniania przez nich warunków niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich.

Jak podaje Prawo.pl, standardy mają zawierać też zasady i procedurę podejmowania interwencji, w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego, jak również procedury i osoby odpowiedzialne do składania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego oraz zawiadamiania sądu opiekuńczego.

Standardy wprowadzane przez ustawę mają sprawić, by w sytuacjach zagrożenia dziecka wiadomo było – krok po kroku – co należy zrobić. Mają na celu pomóc, a nie utrudniać. Będą dawały każdej osobie, każdej instytucji wiedzę potrzebną do tego, jak odpowiednio zareagować na przejawy przemocy. Oczywiście, mają też wskazać odpowiedzialność wszystkich tych, którzy się do nich nie zastosują” – zapewnia Marcin Romanowski na łamach Prawo.pl.

Więcej informacji: https://www.prawo.pl/oswiata/procedury-ochrony-dzieci-przed-przemoca-i-kary-za-ich-brak,521679.html

Źródło informacji: PAP MediaRoom