Współpraca Politechniki Lubelskiej, Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Miasta Lublin. 

Współpraca Politechniki Lubelskiej, Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Miasta Lublin. Wykorzystają sztuczną inteligencję na potrzeby ogrzewania

Budowa Inteligentnego Systemu Ciepłowniczego, optymalizacja pracy sieci ciepłowniczej w Lublinie, edukacja studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Lubelskiej oraz rozwój kadr Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej to cele porozumienia, które zostało podpisane 19 kwietnia br. pomiędzy Uczelnią i Przedsiębiorstwem. Podpisy pod dokumentem złożyli: w imieniu PL rektor prof. Zbigniew Pater, z ramienia LPEC S.A. prezes zarządu Marek Goluch.


Symbioza uczelni z miastem, jego mieszkańcami oraz przedsiębiorstwami stanowi dzisiaj jeden z fundamentów rozwoju. Jestem przekonany, że nawiązana współpraca, przekładająca się na realizację projektów badawczo-wdrożeniowych wspierających rozwój inteligentnych specjalizacji lubelskiej gospodarki, dodatkowo umocni akademicką i gospodarczą pozycję Lublina. Oprócz szeregu działań, takich jak optymalizacja pracy sieci ciepłowniczej w Lublinie, edukacja studentów, doktorantów i pracowników, podpisane porozumienie zaowocuje wzmocnieniem oferty i dostępności usług dla podmiotów działających w obszarze nowych technologii, badań i rozwoju. W ramach współpracy pomiędzy Lubelskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej i Politechniką Lubelską, wspólnie będziemy pracować nad nowoczesnymi i efektywnymi rozwiązaniami w zakresie dostarczania energii cieplnej do naszych domów, instytucji i przedsiębiorstw – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.


Porozumienie zakłada ścisłą współpracę pomiędzy LPEC S.A. a Politechniką Lubelską w zakresie badań naukowych, innowacji technologicznych, szkoleń, a także wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy kadrą naukową a specjalistami z branży ciepłowniczej. Celem współpracy będzie projektowanie i wdrażanie nowych technologii oraz rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które przyczynią się do zwiększenia efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej w Lublinie oraz ograniczenia emisji CO2.


Politechnika Lubelska ma infrastrukturę, potencjał oraz kadrę, która oprócz kompetencji dysponuje także pomysłami, które będziemy mogli realizować wraz z LPEC. Z kolei miejska spółka to miejsce, gdzie tego typu rozwiązania trafiają na podatny grunt. Liczę na tą współpracę, która z pewnością będzie wartościowa zarówno dla mieszkańców Lublina i przedsiębiorstwa, jak też dla naszych naukowców oraz studentów – wyraził przekonanie rektor prof. Zbigniew Pater. I dodał: Współpraca z LPEC trwa już
20 lat. To porozumienie umożliwia jednak jej intensyfikację, a uzyskany efekt synergii pozwoli na prowadzenie badań naukowych w jeszcze szerszym zakresie. To kolejny ważny dokument, który naszym studentom oraz pracownikom stwarza nowe możliwości nauki i rozwoju.

Podobnego zdania był prezes zarządu LPEC S.A. Marek Goluch: – Podpisanie porozumienia jest ważnym krokiem w naszych przygotowaniach do transformacji energetycznej. Wspólna praca badawcza, wypracowane, innowacyjne rozwiązania i wymiana wiedzy będą stanowić solidne fundamenty dla naszej firmy w osiąganiu zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska. My ze swojej strony zapewnimy uczelni dostęp do nowoczesnej infrastruktury i rzeczywistych pomiarów parametrów energetycznych, co pozwoli prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie.

Pierwsze projekty, które zostaną zrealizowane w ramach porozumienia będą dotyczyły budowy Inteligentnego Systemu Ciepłowniczego (ISC) oraz optymalizacji pracy sieci ciepłowniczej w Lublinie. W ramach ISC partnerzy będą prowadzili badania dotyczące zwyczajów użytkowników wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, które mają wpływ na zapotrzebowanie całego budynku na ciepło. Celem badań będzie stworzenie modelu regulacji węzłów ciepłowniczych, który zapewni optymalny komfort cieplny w budynku przy minimalnym zużyciu energii pierwotnej.


Na czym będą polegały prace badawczo-rozwojowe? Na ten temat wypowiedział się prorektor ds. ogólnych i rozwoju prof. Dariusz Czerwiński, kierownik Katedry Informatyki: – Naszym zadaniem jest wypracowanie modelu i definicji inteligentnej sieci ciepłowniczej. Między innymi do tego zostaną użyte algorytmy sztucznej inteligencji stworzone przez naszych naukowców, a wykorzystujące dane pochodzące z budynków i sieci ciepłowniczej.

Kolejny projekt dotyczył będzie opracowania oprogramowania służącego do monitorowania ubytków wody z sieci ciepłowniczej. Opracowane rozwiązanie pozwoli na precyzyjną i szybką identyfikację miejsc wystąpienia nieszczelności w sieci, wpływając na zmniejszenie strat ciepła a tym samym obniżenie kosztów eksploatacyjnych oraz obniżenie emisji CO2.

O tym, czym są inteligentne systemy ciepłownicze i jakie korzyści płyną z ich wykorzystania opowiedział prezes Marek Goluch: – Inteligentne systemy ciepłownicze wykorzystują zaawansowane systemy zarządzania i monitoringu w celu efektywnego dostarczania ciepła do budynków. Takie systemy integrują cały szereg elementów: począwszy od źródeł ciepła poprzez sieci przesyłowe do węzłów cieplnych w budynkach i końcowych użytkowników, a także narzędzia komunikacyjne i oprogramowanie zarządzające, w celu optymalizacji zarządzania energią cieplną. Dzięki zaawansowanym algorytmom zarządzania i monitoringu, systemy takie potrafią dostosowywać produkcję ciepła do aktualnych potrzeb budynków, unikając marnowania energii. Docelowo w ramach inteligentnego systemu ciepłowniczego możliwa będzie integracja ze źródłami odnawialnej energii, takimi jak energia słoneczna, geotermalna czy biomasa, co pozwali na zrównoważone zarządzanie energią cieplną dla całego miasta.

Porozumienie między LPEC S.A a Politechniką Lubelską jest ważnym krokiem w kierunku realizacji celów związanych z transformacją energetyczną, w tym redukcją emisji gazów cieplarnianych i przyspieszeniem procesu dekarbonizacji sektora energetycznego.

Uczestnicy spotkania podkreślali również, że Lublin to dobre miejsce pracy. – Dzięki takiej współpracy, dajemy sygnał studentom, że w naszym mieście są firmy, które mogą zapewnić im zatrudnienie i rozwój zawodowy. To szansa dla nich na zdobycie nowych doświadczeń i praktycznej wiedzy o najnowszych możliwościach technologicznych i innowacyjnych rozwiązaniach – stwierdziła dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska prof. Beata Kowalska. Pani dziekan oznajmiła, że właśnie na potrzeby rynku pracy powstał na Wydziale kierunek energetyka. – Przy tworzeniu kierunków potrzebujemy wiedzy, jakich absolwentów pracodawcy potrzebują oraz z jakimi kompetencjami i umiejętnościami. Dlatego tak ważna jest dla nas współpraca z LPEC. Liczę, że absolwenci zarówno nowego kierunku energetyka, jak i inżynierii środowiska będą wartościowymi pracownikami dla przedsiębiorstwa. Tym bardziej, że nasi studenci od wielu lat odbywają staże czy praktyki na terenie LPEC oraz piszą prace dyplomowe przy wsparciu inżynierów z przedsiębiorstwa.