dzielnice-kultury

Ponad 50 projektów otrzyma wsparcie w programie Dzielnice Kultury

Miasto Lublin przeznaczy łącznie 700 tys. zł. na dotacje do pomysłów zgłoszonych w programie Dzielnice Kultury. Pozwoli to na organizację w 2023 roku przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej i realizację wydarzeń w większości dzielnic Lublina. Wsparcie finansowe otrzymają 54 projekty.

– Działania organizacji pozarządowych, które dofinansujemy w konkursie, pozwolą na zwiększenie uczestnictwa mieszkanek i mieszkańców w kulturze na obszarze niemal całego miasta. Szczególnie istotne są te projekty, które zapewniają stałe działania w zakresie edukacji kulturalnej i wpisują się w program Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023. Liczymy na to, że dzięki ich realizacji zwiększymy udział młodych ludzi w tworzeniu i odbiorze inicjatyw kulturalnych – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Jednym z zadań, które otrzymają wsparcie będzie zorganizowanie we wszystkich dzielnicach otwartego naboru indywidualnych inicjatyw kulturalnych pod hasłem „Młodzież inspiruje dzielnice”. Swoje pomysły będą mogły zaproponować osoby w wieku 10-30 lat. Finansowane będą ze środków zarezerwowanych w budżecie miasta na inicjatywy w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży.

W konkursie zgłoszono 92 projekty, a 91 z nich było poprawnych formalnie. Łączna kwota oczekiwanych dotacji wyniosła prawie 2,3 mln złotych. Ostatecznie, na podstawie rekomendacji komisji konkursowej, przyznano dotacje na realizację 54 projektów. Jednocześnie podjęto decyzję o zwiększeniu puli środków przeznaczonych do rozdysponowania w konkursie o 150 tys. zł, dzięki czemu łączna kwota przyznanych dotacji wynosi 700 tys. zł.

Poniżej znajduje się lista zwycięskich projektów wraz z kwotą przyznanej dotacji.