wolontariat

Szlachetna Paczka przeprowadziła badanie, w którym m.in. przygląda się postawom i wyobrażeniom Polaków wobec wolontariatu i wolontariuszy.

62% Polaków twierdzi, że obecnie poziom zaangażowania w wolontariat jest w naszym kraju wyższy niż kiedykolwiek wcześniej. Tymczasem wg danych CBOS poziom zaangażowania Polaków w wolontariat wynosi zaledwie ok. 8%.

W 2023 r. 51 proc. Polaków nie zaangażowało się w ani jedną akcję pomocową.

Co zadziwiające, niemal połowa badanych (44%) nie potrafi wskazać żadnej organizacji, która oferuje wolontariat. Tymczasem 61% organizacji w Polsce angażuje wolontariuszy (to ponad 40 tys. fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji pożytku publicznego).

82% Polaków uważa, że wolontariat ma realny wpływ na rzeczywistość. Dlaczego, wobec tego tak niewielu z nas angażuje się w działania pomocowe, jakie są tego przyczyny?

Link do pełnego raportu: Wolontariat w wyobrażeniach Polaków (szlachetnapaczka.pl)