Zdjęcie Prezydenta Miasta Lublin, Krzysztofa Żuka i przedstawiciela Politechniki Lubelskiej.

Politechnika Lubelska i Miasto Lublin będą kształcić nowe pokolenie filmowców

 Politechnika Lubelska i Miasto Lublin zawarły porozumienie w zakresie kształcenia nowego pokolenia filmowców. To element starań o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029 i wdrażania Strategii Lublin 2030. Porozumienie podpisane przez rektora Politechniki Lubelskiej prof. Zbigniewa Patera i Prezydenta Miasta Lublin dr Krzysztofa Żuka dotyczy współpracy pomiędzy kulturą, nauką i biznesem.

Współpraca na linii samorząd – uczelnie – sektor kreatywny jest niezbędnym czynnikiem wzmacniania i rozwijania potencjału kulturowego i przedsiębiorczego Lublina. Podpisanie porozumienia między Miastem Lublin a Politechniką Lubelską jest kolejnym krokiem do budowania i zacieśniania tych wzajemnych działań. Wspieranie młodych twórców sektora kreatywnego jest jednym z naszych priorytetów, a także ważnym aspektem w dążeniu do przyznania Miastu Lublin tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029 – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Polem wspólnych działań będzie branża kreatywna i wchodzące w jej skład media audiowizualne, czyli film, telewizja i radio. Celem zainicjowanej współpracy jest promocja kultury przedsiębiorczości i innowacyjności wśród młodych ludzi, studentek i studentów uczelni oraz uczennic i uczniów szkół średnich zainteresowanych branżą filmową.

Politechnika Lubelska ma ekspertów oraz dostęp do najnowszych technologii, zwłaszcza jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo i nowe media – podkreśla rektor Zbigniew Pater. – Z kolei Lublin to miasto o charakterze akademickim, kulturalnym i przedsiębiorczym. Współpracę tę z pewnością docenią studenci, którzy w dużej mierze będą realizować wiele działań, jak i korzystający z efektów ich pracy mieszkańcy.

W ramach współpracy studenci kierunku inżynieria multimediów PL będą brali udział w formie wolontariatu, praktyk i staży, w produkcjach filmowych realizowanych we współpracy z Lubelskim Funduszem Filmowym, zdobywając doświadczenie na planach filmowych.

W ciągu 15 lat, czyli od momentu powołania Lubelskiego Funduszu Filmowego, Lublin był miejscem realizacji ponad 50 różnego rodzaju projektów filmowych: od lokalnych filmów dokumentalnych, przez seriale, fabularne produkcje krajowe, aż po amerykańskie fabularne filmy realizowane przez znanych i cenionych na świecie filmowców. W naszym mieście tworzone były także projekty dla największych serwisów streamingowych takich jak Netflix czy Apple TV. Lublin staje się jednym z bardziej znanych i cenionych ośrodków otwartych i przygotowanych na przyjęcie wszelkich produkcji filmowych – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Partnerem porozumienia ze strony Politechniki Lubelskiej jest kierunek Inżynieria Multimediów, uruchomiony w 2020 roku. Zajęcia na nim cieszą się tak dużym zainteresowaniem, że przy dwóch pierwszych naborach uczelnia zdecydowała się na zwiększenie limitu przyjęć. Przyszli inżynierowie uczą się na IM, m.in. tworzenia aplikacji i prezentacji multimedialnych oraz realizowania różnych form nagrań audio-wizualnych przy wykorzystaniu sprzętu i narzędzi dostępnych w studiach telewizyjno-radiowych. Dlatego ważnym elementem będzie zaangażowanie potencjału infrastruktury studia pollub.tv przy produkcjach realizowanych we współpracy z LFF. Pollub.tv realizować będzie też transmisje internetowe z wydarzeń miejskich, w tym aktywności dzielnicowych, projektów studenckich oraz wydarzeń kulturalnych i sportowych.

W planach mamy uruchomienie warsztatów z cyberbezpieczeństwa, które zostaną opracowane przez studentów inżynierii multimediów z wykorzystaniem najnowszych technologii dostępnych w naszym studio. Planujemy uruchomienie dwóch cykli. Pierwszy adresowany będzie do najmłodszych, a drugi do seniorów – mówi Jakub Krzysiak z Pollub.tv i dodaje: – Postęp technologiczny otwiera wiele możliwości, ale niesie ze sobą również realne zagrożenie, o których warto wspomnieć w kontekście bezpieczeństwa naszych danych osobowych, naszych profili w mediach społecznościowych oraz naszych środków finansowych.

Dzięki zaangażowaniu studentek i studentów oraz infrastruktury studia multimedialnego Politechniki możliwa będzie także współpraca przy wielu już trwających projektach sektora kreatywnego, m.in. przy projekcie MATCH realizowanym od 2020 roku, którego celem jest wprowadzenie studentów na lokalny rynek pracy i zapoznanie ich z jego realiami. Przedsiębiorcy dzięki działaniom „matchującym” mają z kolei możliwość poznać przyszłych pracowników i współpracowników oraz wzbogacić swoją firmę o nowe rozwiązania związane z promocją i reklamą.                                      

 

 Źródło: lublin.eu