OKO NA WZROK

Badanie będzie miało na celu wykrycie i ocenę postępu krótkowzroczności i innych zaburzeń widzenia wymagających pilnej diagnostyki i leczenia okulistycznego wśród studentów PL, UMCS, UM w Lublinie i UP. Będzie polegać ono na badaniu ostrości wzroku przenośnymi tablicami Snellena w oku prawym i lewym oraz badaniu refrakcji autorefraktometrem bezkontaktowym SVS producenta Welch Allyn. Wyniki badań będą wprowadzone do zaprojektowanej do tego celu aplikacji.

Badania wzroku będą odbywać się w budynkach Uczelni jako wydarzenia promowane wśród studentów poprzez media społecznościowe działających na Uczelniach Organizacji Studenckich

Bezpośrednimi efektami programu będą zdiagnozowanie wad wzroku oraz innych zaburzeń widzenia, oraz pozyskanie aktualnych i szczegółowych informacji o częstości występowania krótkowzroczności i innych wad wzroku wśród studentów. Pozyskane dane kliniczne posłużą do napisania publikacji naukowej.

Badanie będzie przeprowadzone przez Zespół Badawczy składający się z członków Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej UM w Lublinie. Zespół ten posiada już cenne doświadczenie w organizowaniu takich badań- pierwsza edycja projektu została już zorganizowana w roku akademickim 2021/2022 na UM w Lublinie. W 2022 przebadaliśmy 451 osób, z czego 33,1% miało wady refrakcyjne, zaś 27,17% krótkowzroczność. Wyniki badania zostały już zaprezentowane na konferencji naukowej ,,Lublin International Medical Congress’’ oraz aktualnie powstaje na ich podstawie publikacja naukowa.  Projekt w roku akademickim 2021/2022 otrzymał również dofinansowanie w ramach projektu ,,Mini-granty studenckie’’, z którego sfinansowane zostało wykonanie dostępnej dla członków Zespołu aplikacji internetowej w której przechowywane były dane pochodzące z badania, zabezpieczone przez pseudonimizację.

 

Opiekę merytoryczną nad wydarzeniem będą sprawować prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak, Kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej oraz prof. dr hab. n med. Anna Matysik-Woźniak (Katedra i Klinika Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej)

 

Badanie będzie polegało na ocenie ostrości wzroku oraz występowania wad refrakcji. Procedura badania będzie polegała na:

– Uzyskaniu pisemnej zgody na badanie oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO)

– Wypełnieniu ankiety dotyczącej higieny narządu wzroku oraz nawyków

– Badanie ostrości wzroku przenośnymi tablicami Snellena w oku prawym i lewym (z odległości 5m)

– Badanie refrakcji autorefraktometrem bezkontaktowym (autorefraktometr pediatryczny (przesiewowy) SVS prod. Welch Allyn)

Badanie refrakcji będzie przeprowadzane przy pomocy sprzętu bezkontaktowego, pozwalającego na badania przy wąskiej źrenicy, bez konieczności stosowania kropli rozszerzających źrenicę, skracając czas trwania procedury.

 


Czas trwania projektu: Projekt trwa przez cały rok 2023, bo na taki okres uzyskano dofinansowanie w ramach Akademickiego Budżetu Partycypacyjnego.


Badania będą organizowane pomiędzy 15 maja a 30 czerwca, przez minimalnie 4 tygodnie (minimum 1 tydzień na 1 z 4 Uczelni zrzeszonych w ZUL)

Zakładamy także możliwość ponowienia akcji badań na uczelniach ZUL w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024, do końca roku 2023.

Jako że w zeszłym roku udało się przebadać 451 osób, zakładamy że w tym roku uda się zbadać minimalnie 1000, zaś liczymy na liczbę do 3 000 osób.