holocaust-zajecia-edukacyjne

Ogólnopolska konferencja poświęcona edukacji o Holokauście

22 kwietnia 2023  r.

 

22 kwietnia 2023 roku w Centrum Obsługi Zwiedzających Państwowego Muzeum na Majdanku odbędzie się ogólnopolska konferencja podsumowująca kilkumiesięczny projekt „Droga do Szoah – kultura i pedagogika pamięci w edukacji o Holokauście”. Wydarzenie jest rezultatem współpracy Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń z miejscami pamięci i instytucjami kultury. Celem przedsięwzięcia było nie tylko zwrócenie uwagi na aktualne trendy w edukacji o Holokauście, ale także upamiętnienie 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim.

W spotkaniu udział wezmą dyrektorzy szkół, placówek oświaty oraz przedstawiciele takich instytucji jak: Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Getta Warszawskiego, Oddział Stacja Radegast. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Muzeum-Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem (program konferencji w załączeniu).

Uczestnicy konferencji zapoznają się również z najnowszym numerem magazynu „Varia”. Czasopismo wydawane przez Państwowe Muzeum na Majdanku tym razem poświęcone jest działalności edukacyjnej Muzeum, zwłaszcza miejscu, jakie zajmuje w nim zagadnienie Holokaustu.

Warszawskie Centrum Innowacji EdukacyjnoSpołecznych i Szkoleń oraz Państwowe Muzeum na Majdanku serdecznie zapraszają dyrektorów szkół, placówek oświaty, a także pracowników instytucji kultury do wzięciaudziału w ogólnopolskiej konferencji podsumowującej projekt:


„Droga do Szoah kultura i pedagogika pamięci w edukacji o Holokauście”

22 kwietnia 2023 roku

Miejsce: Centrum Obsługi Zwiedzających Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie,

ul. Droga Męczenników Majdanka 67

Godz. 9:00 18:00


W ciągu ostatnich miesięcy Warszawskie Centrum Innowacji EdukacyjnoSpołecznych we współpracy z Instytucjami Kultury i Miejscami Pamięci zorganizowało cykl seminariów dla nauczycieli w ramach projektu „Droga do Szoah”. Celem całego przedsięwzięcia było nie tylko upamiętnienie wydarzeń z kwietnia 1943 roku i analiza ich znaczenia w perspektywie moralnej, kulturowej i społecznej, ale także aktywizacja pamięci historycznej rozumianej zarówno w kategoriach przekazu historycznego, jak i procesu kulturowego.
Osobnym celem projektu było upowszechnienie pedagogiki pamięci jako istotnego elementu współczesnej edukacji.
Ogólnopolska konferencja, która odbędzie się 22 kwietnia 2023 roku w Państwowym Muzeum na Majdanku będzie okazją do podsumowania całego projektu, wymiany pedagogicznych doświadczeń, zwrócenia uwagi na wartości dydaktyczne jakie oferuje edukacja o Holokauście, a przede wszystkim do wysłuchania wystąpień przedstawicieli instytucji biorących udział w przedsięwzięciu.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia oraz podpisanej (odręcznie i zeskanowanej) klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych wraz ze zgodą na wykorzystanie wizerunku na adres mailowy: p.petal@majdanek.eu do dnia 20 kwietnia 2023 r. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem 81 710 28 27.

 
 

Wstępny program konferencji wraz z kolejnością wystąpień:
9:00 9:15 Rejestracja uczestników

9:15 9:45 WCIES, Omówienie i podsumowanie projektu „Droga do Szoah”

9:45 10:15 Gołda Tencer, Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich. Centrum Kultury Jidysz;

Apel Pamięci

10:15 11:00 Wiesław Wysok, Państwowe Muzeum na Majdanku; Pedagogika pamięci

11:00 11:45 Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi; Rola edukatora w miejscu pamięci

11:45 12:30 Przerwa kawowa

12:30 13:15 Państwowe Muzeum AuschwitzBirkenau

13:15 14:15 Debata „Od edukacji formalnej do nieformalnej nauczanie o Holokauście w polskiej szkole”;

Państwowe Muzeum na Majdanku, WCIES, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi,
Muzeum Treblinka, Teatr Nowy w Poznaniu

15:00 18:00 zwiedzanie terenu byłego obozu (dla chętnych)Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w programie wydarz

Link do najnowszego wydania magazynu: https://www.majdanek.eu/pl/page/varia__magazyn/262