egzaminprawo-jazdy

Nowe ceny za egzaminy państwowe na prawo jazdy w WORD Lublin

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie informuje, że na podstawie Uchwały Nr XLV/683/2023 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 lutego 2023 r., ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego w dniu 01.03.2023 r., za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy w województwie lubelskim

od dnia 16 marca 2023 r.

pobierane będą następujące opłaty:

Nazwa egzaminu i kategoriiCena
Część teoretyczna egzaminu państwowego w zakresie uprawnień każdej kategorii prawa jazdy
oraz uprawnienia do kierowania tramwajem
50 zł
Część praktyczna egzaminu państwowego w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii
AM, A1, A2, A, B1, B, B96, C1, D1 lub T
200 zł
Część praktyczna egzaminu państwowego w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii
B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E
250 zł

  

 

 

 

 

 

 

UWAGA

Zgodne z § 2 Uchwały Nr XLV/683/2023 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 lutego 2023 r., dla osób, które przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały wystąpiły do WORD o wyznaczenie terminu egzaminu państwowego, a termin ten został wyznaczony na dzień przypadający po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, stosuje się stawki dotychczasowe.

 

Źródło: https://word.lublin.pl