Niskoemisyjny transport zbiorowy w Lublinie
Top Inwestycją Komunalną 2023

Lublin został nagrodzony w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2023 za projekt unijny obejmujący m.in. przebudowę ul. Choiny wraz z powstaniem ronda w kształcie biszkopta, a także budowę pętli i pierwszego w mieście parkingu typu Park&Ride. Prezydent Krzysztof Żuk odebrał nagrodę 25 kwietnia podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

–  W trudnym dla polskiej gospodarki czasie to właśnie inwestycje realizowane przez samorządy stają się ważnym bodźcem do rozwoju. Dlatego, mimo konieczności szukania oszczędności, nie rezygnujemy z kluczowych i ważnych dla mieszkańców inwestycji, a przyznana nagroda potwierdza, że kierunek działań który obraliśmy jest właściwy. Wyróżniony projekt w dużym stopniu poprawił jakość lubelskiej komunikacji zbiorowej i jest ważny nie tylko z punktu widzenia dostępności komunikacyjnej w naszym mieście, ale również istotny dla gmin ościennych z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Integracja transportu, nowy, elektromobilny tabor i innowacyjne rozwiązania takie jak parkingi Park&Ride to możliwość płynniejszego poruszania się po mieście dla wszystkich mieszkańców i lepsze połączenie Lublina z Lubelszczyzną. A to wzmacnia nasz potencjał jako regionalnego lidera – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Istotnym elementem nagrodzonego projektu był wybudowany na granicy Lublina z gminą Niemce węzeł przesiadkowy, w skład którego wchodzą pętla autobusowo-trolejbusowa wraz z parkingami Park&Ride, Bike&Ride, Kiss&Ride, które umożliwiają płynną zmianę środka transportu indywidualnego (rower, samochód) na transport publiczny. Węzeł wyposażono m.in. w punkty dynamicznej informacji pasażerskiej, monitoring wizyjny, biletomaty, oświetlenie oraz stojaki dla rowerów z zadaszeniem. Na pętli umieszczono również 4 ładowarki dużej mocy (450 kW) do ładowania autobusów elektrycznych. W sąsiedztwie pętli przebudowano układ drogowy nadając priorytet komunikacji zbiorowej, co znacząco upłynniło ruch w północnej części miasta. Przebudowane drogi oraz nowo powstała trakcja trolejbusowa w ciągu ulic: Chodźki, Smorawińskiego, Choiny, pozwoliły na sprawniejsze przemieszczanie się oraz możliwość skierowania zeroemisyjnego transportu do północnej granicy miasta, dzięki czemu nowe obszary zostały objęte komunikacją trolejbusową. Rozbudowano także system dynamicznej informacji pasażerskiej oraz stworzono nowoczesny system biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej LUBIKA. Do tego zakupiono 45 nowoczesnych niskoemisyjnych pojazdów komunikacji miejskiej (10 trolejbusów, 14 autobusów spalinowych o normach spalania Euro VI, 20 autobusów elektrycznych oraz autobusu zasilanego wodorem wraz z instalacją do tankowania – odbiór w 2023 r.), co znacząco poprawiło komfort pasażerów.

Projekt „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” jest współfinansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Wartość projektu to 193 mln 55 tys. zł, w tym kwota dofinansowania prawie 138 mln zł, co stanowi aż 85 % poniesionych wydatków kwalifikowanych.

Celem konkursu Top Inwestycje Komunalne, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości było wskazanie skali inwestycji komunalnych oraz ich znaczenia dla gospodarki, regionu i mieszkańców. Konkurs docenia przede wszystkim odważne, prorozwojowe decyzje inwestycyjne i te samorządy, które stają się liderami środowiska i wyznaczają trendy. Tegoroczna edycja konkursu dotyczyła inwestycji oddanych do użytku w 2022 r. lub zrealizowanych w co najmniej 50% na dzień 31 grudnia 2022 r., zaś oceny zgłoszeń dokonała Rada Konsultacyjna, w której zasiadają doświadczeni samorządowcy, ekonomiści, menedżerowie i eksperci. Nagrodzony lubelski projekt znalazł się w gronie 10 zwycięskich inwestycji zrealizowanych przez samorządy lub miejskie spółki w zakresie gospodarki komunalnej w 2022 roku.

 źródło:lublin.eu