dziecko-muzyka

Miejskie stypendia
trafią do młodych
artystek i artystów

Ponad 130 stypendiów za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej uzyskane w 2023 r. trafi do uzdolnionych mieszkanek i mieszkańców Lublina. Łączna wartość przyznanego wsparcia to 56,7 tys. zł.

– Bardzo cieszymy się, że w naszym mieście jest tak wiele zdolnych młodych artystek i artystów, którzy każdego roku zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia. Doceniając ich talent i wysiłki, Miasto od ponad 10 lat przyznaje stypendia za osiągnięcia artystyczne. Do tej pory miejskie wsparcie otrzymało już 650 osób, zaś w tym roku stypendia trafią do 130 uzdolnionych mieszkanek i mieszkańców Lublina. To prawie dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym. Serdecznie gratuluję wszystkim naszym stypendystom i życzę dalszych sukcesów – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Stypendia za osiągnięcia artystyczne o randze ogólnopolskiej lub międzynarodowej przyznawane są od 12 lat. O ten rodzaj stypendium mogą ubiegać się osoby do 26. roku życia, które mieszkają, pracują, uczą się lub studiują na terenie Lublina i w minionym roku zdobyły znaczące osiągnięcia indywidualne lub w grupie maksymalnie czteroosobowej. Na podstawie rekomendacji Komisji ds. Stypendiów lubelskim artystkom i artystom przyznano 131 stypendiów.

Stypendyści proszeni są o kontakt z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Lublin pod numerem telefonu 81 466 37 14. Osoby uczące się lub studiujące powinny dostarczyć zaświadczenia do celów podatkowych. Zaświadczenie o nauce może być przesłane bezpośrednio przez szkołę lub uczelnię za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres skrytki Urzędu Miasta Lublin na ePUAP to: /UMLublin/SkrytkaESP. Wypełnione dokumenty można też przynieść lub wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin ul. Złota 2, 20-112 Lublin lub złożyć w jednym z Biur Obsługi Mieszkańców.

Przyznanie stypendiów zarekomendowała Komisja ds. Stypendiów w składzie: Dorota Ozimek (przewodnicząca), Paweł Błędowski, Zbigniew Ławniczak, Ewa Noga, Maria Pietrusza-Budzyńska, Iwona Rusinek, Anna Ryfka, Aleksandra Szulc-Choma, Maja Zaborowska.

Lista stypendystów dostępna jest w BIP Urzędu Miasta Lublin.

 źródło:lublin.eu