lublin_samorzadowym_liderem_zarzadzania_
Lublin Samorządowym Liderem Zarządzania - osoby reprezentujące Miasto Lublin, w tym Prezydent Krzysztof Żuk oraz Dyrektor Wydziału Partycypacji Piotr Choroś

Miasto Lublin zostało laureatem XV edycji konkursu Samorządowy Lider Zarządzania w kategorii miast wojewódzkich.

Miasto Lublin zostało laureatem XV edycji konkursu Samorządowy Lider Zarządzania w kategorii miast wojewódzkich. Nasze miasto nagrodzono za projekt „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030”. W konkursie oceniano 39 najlepszych praktyk z całej Polski.

– Tworzenie Strategii 2030 to jeden z największych procesów partycypacyjnych, jakie prowadziliśmy w Lublinie. Wszystkie działania podporządkowaliśmy idei współrządzenia, stawiając w centrum tego procesu mieszkańców, włączając ich w planowanie przyszłości miasta i czyniąc współautorami najważniejszego miejskiego dokumentu. W dialogu ze społecznością sięgnęliśmy do różnorodnych narzędzi partycypacji społecznej, które wspomagane analizą strategiczną pozwoliły zgromadzić i zintegrować ogromny zasób informacji o potrzebach i oczekiwaniach lublinian. W trwający 36 miesięcy proces, obejmujący kilkaset spotkań i wydarzeń, zaangażowało się łącznie 14 tys. osób, reprezentujących różne środowiska, kompetencje, wartości i poglądy. Jestem dumny, że Strategia Lublin 2030 to dokument z mocnym mandatem społecznym, będący sumą wyobrażeń o Lublinie sformułowanych przez tysiące osób, które wzięły udział w jego tworzeniu. Po raz kolejny udowodniliśmy, że rozwój miasta to nasz wspólny priorytet. Dobre praktyki tworzenia miejskich strategii rozwoju będziemy szerzyć wśród innych samorządów w ramach powołanej Akademii Zarządzania Strategicznego. Prace nad strategią zainspirowały nas do dalszych działań, dlatego od roku razem z mieszkańcami i mieszkankami realizujemy projekt „Plan dla Dzielnic” – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Prace nad nową Strategią Lublina rozpoczęto w 2018 roku. Zgłoszony w konkursie „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” projekt doceniło Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przyznając dotację na kwotę ponad 3,3 mln zł. Wówczas rozpoczęły się wielomiesięczne konsultacje, w których wzięło udział blisko 100 ekspertów różnych dyscyplin, a także tysiące mieszkańców i mieszkanek miasta. Działania partycypacyjne oparto na pytaniu: Jaki ma być Lublin w 2030 roku? Zebrano odpowiedzi od łącznie 12 tys. osób. Powstał katalog opinii i wyobrażeń, tworzących społeczną wizję miasta i jego przyszłości. Zebrany materiał to rezultat 77 spotkań, dyskusji, gier i warsztatów. Nad dalszymi szczegółami pracowało 120 przedstawicieli mieszkańców i środowisk zawodowych, wybranych w otwartym naborze. Rekomendacje, wypracowane w cyklu blisko 40 warsztatów, zweryfikowano w strukturach urzędu, poddano konsultacjom społecznym, organizując kolejne spotkania otwarte z mieszkańcami. Zweryfikowane przez społeczność miasta rekomendacje, stały się podstawą Strategii Lublin 2030, poddanej pod głosowanie Rady Miasta Lublin. Uchwalenie dokumentu, 27 stycznia 2022 roku, zamknęło trwający 3 lata proces.

Strategia Lublin 2030 definiuje wizję rozwoju Lublina, opisując postęp, jaki należy wykonać, by uczynić go możliwie najlepszym miejscem do życia, pracy i nauki w blisko 10-letniej perspektywie. Dokument identyfikuje największe potencjały miasta, definiuje politykę rozwoju, wyznacza cele do osiągnięcia oraz określa ramy działań. Strategia Lublin 2030 jest punktem wyjścia do planowania programów sektorowych, projektów i działań operacyjnych. W ramach prac nad Strategią Lublin 2030, podczas badań, konsultacji i warsztatów dzielnicowych, mieszkańcy zgłosili ciekawe pomysły dotyczące przyszłości swoich dzielnic, które pokazały, że lokalność i bliskość są niezwykle cenione i oczekiwane przez mieszkańców, gdy myślimy o jakości życia w mieście. To stało się  źródłem inspiracji do kolejnych działań. Dlatego, kontynuując działania konsultacyjne realizowane w ramach prac nad Strategią Lublin 2030, Miasto rozpoczęło Projekt „Plan dla Dzielnic”. Od ponad roku władze Miasta wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami oraz Radami Dzielnic na spotkaniach, spacerach i warsztatach dokładnie przyglądają się każdej z 27 dzielnic Lublina i zastanawiają się jak powinny wyglądać w perspektywie najbliższych lat. Wizją, która przyświeca projektowi to, realizowana już w Lublinie, idea miasta 15-minutowego.

Tematem przewodnim konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania” była Komunikacja – partycypacja – współzarządzanie. Tegoroczną edycję poświęcono idei „otwartego rządzenia” i adresowano do samorządów, które działając zgodnie z jej założeniami, podnoszą poziom usług publicznych i jakość życia w mieście, prowadząc efektywny dialog z mieszkańcami, a także skutecznie angażując ich w życie wspólnoty i rozwój lokalny. Organizatorzy nagrodzili i wyróżnili samorządy otwarte i dobrze komunikujące się ze swoimi mieszkańcami, które nie tylko odważnie i konsekwentnie kreują nowe rozwiązania, ale też chcą się dzielić swoim doświadczeniem z innymi. Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania jest organizowany w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Mechanizmów Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Liderem projektu jest Związek Miast Polskich, a operatorem Programu Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Nagrody i wyróżnienia Samorządowych Liderów Zarządzania ogłoszono i wręczono wczoraj (23 lutego) w Tarnowie podczas uroczystej Gali podsumowującej konkurs i honorującej wszystkich uczestników edycji 2022. Nagrodę odebrał Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk wraz z przedstawicielami zespołu zaangażowanego w tworzenie Strategii Lublin 2030.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie Związku Miast Polskich: www.miasta.pl

źródło:lublin.eu