lublin_z_certyfikatem_samorzadu_przyjaznego_rodzinom

Lublin z certyfikatem „Samorządu Przyjaznego Rodzinom”

Lublin, jako jedno z siedmiu miast w Polsce, zdobył tytuł „Samorządu Przyjaznego Rodzinom”. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się dzisiaj (18 stycznia) podczas Gali Finałowej w Warszawie i zakończyło dwuletni proces Certyfikacji Samorządów Przyjaznych Rodzinom realizowany przez Ogólnopolski Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” oraz Europejską Konfederację Dużych Rodzin. Pierwszą edycję opracowanego i wdrożonego programu wsparło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

– Ostatnie lata w Lublinie to czas intensywnego rozwoju i wdrażania nowych usług dedykowanych rodzinom. Do realizowanej polityki rodzinnej podchodzimy kompleksowo. Oznacza to, że oferta usług społecznych jest tak projektowana i konstruowana, aby mogła być dostępna dla mieszkańców na różnych etapach ich życia i w różnych wymiarach funkcjonowania. Przy jej tworzeniu uwzględniamy również aktualne wyzwania demograficzne, kulturowe i gospodarcze. Ważna jest zarówno wymierna pomoc, jak i dostępna, funkcjonalna przestrzeń i infrastruktura miejska, wysoka jakość opieki i edukacji, profilaktyka zdrowotna, dostęp do kultury i obiektów sportowych, czy też bogata oferta spędzania czasu wolnego. Wspólnie budujemy przyszłość Lublina, a w samym centrum naszego myślenia o niej znajdują się lubelskie rodziny, czego potwierdzeniem jest przyznanie tytułu „Samorządu Przyjaznego Rodzinom”. To jeden z najbardziej cenionych certyfikatów jakości, jakie może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego za osiągnięcia w dziedzinie polityki społecznej i ogromne wyróżnienie – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Ogólnopolski Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” analizując rozwiązania funkcjonujące w innych krajach Unii Europejskiej przygotował program Certyfikacji Samorządów Przyjaznych Rodzinie. Projekt zakłada wyróżnienie gmin, które realnie zaangażowane są w realizację polityki prorodzinnej, opartej na lokalnej diagnozie społecznej rodzin, prowadzonej w perspektywie długofalowej. Celem szczegółowym jest także rozpowszechnienie idei podnoszenia jakości stanowionej polityki rodzinnej. W roku 2020 przeprowadzono pilotaż, w którym wzięły udział trzy różne pod względem wielkości gminy. Miasto Lublin przystąpiło do procesu Certyfikacji w roku 2021.

– Aplikacja Lublina to efekt kilkumiesięcznych prac, rozmów i analiz naszych działań, które koncentrują się na stwarzaniu jak najlepszych warunków dla funkcjonowania lubelskich rodzin. Już ubiegając się o tytuł „Samorządu Przyjaznego Rodzinom” widzieliśmy jak sam proces stwarza nowe możliwości ulepszenia i rozwoju dotychczas wprowadzonych rozwiązań oraz inspiruje do tworzenia nowych przedsięwzięć. Od lat dbamy o to, aby realizowane programy zachęcały rodziny do aktywnego udziału w życiu miasta, promowały je, wspierały ich różnorodność i łączyły. Dziękuję wszystkim zaangażowanym osobom, których wieloletnie starania doprowadziły nas do miejsca, w którym śmiało możemy powiedzieć, że lokalne inicjatywy stają się inspiracją do długofalowych i pozytywnych zmian – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Narzędziem oceny podejmowanych działań przez Miasto na rzecz rodzin był formularz ankiety, którego zakres badań zawierał się w obszarze 12 kluczowych punktów, w tym m.in.: edukacji, współpracy z organizacjami pozarządowymi, zdrowia, bezpieczeństwa, kultury i sportu, usług dla rodzin, świadczeń rodzinnych, polityki mieszkaniowej dla rodzin czy otoczenia przyjaznego rodzinie. W ramach realizowanych przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych prac przygotowano ponad stustronicowy materiał aplikacyjny. Lublin znalazł się wśród siedmiu samorządów, które ukończyły proces certyfikacji polskiej. Są to: Szczecin, Grodzisk Mazowiecki, Lubochnia oraz Gdynia, Tomaszów Mazowiecki i Trzebnica. Polska Certyfikacja Samorządów Przyjaznych Rodzinie została automatycznie włączona do Europejskiej Sieci Samorządów Przyjaznych Rodzinom. To nowa inicjatywa powstała w 2018 r., która promuje lokalną politykę na rzecz rodzin. Misją sieci jest zapewnienie europejskim gminom wsparcia, narzędzi i zasobów w celu rozwijania i ulepszania kultury przyjaznej rodzinie – poprzez wspólny proces planowania i samooceny, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. Ma na celu rozwój i poprawę polityki rodzinnej w Europie.

Otrzymany certyfikat potwierdza właściwy kierunek realizowanej przez Lublin polityki rodzinnej. Wdrożony w marcu 2012 roku miejski Program „Rodzina Trzy Plus” dedykowany dużym rodzinom wspiera już 92% z nich, a Lublin znajduje się w czołówce polskich miast przyjaznych rodzinom z dziećmi i najbardziej aktywnych w zakresie realizacji działań prorodzinnych. Do tej pory wydano ponad 20 tys. Kart „Rodzina Trzy Plus”, ponad 4 tys. lubelskich rodzin jest objętych programem, a blisko 230 partnerów oferuje liczne ulgi. Wśród nich są zarówno ogólnopolskie sieci, jak i mali lokalni przedsiębiorcy, a ulgi dotyczą zajęć edukacyjnych, szkoleniowych, sportowych, kulturalnych oraz m. in. oferty medycznej i gastronomicznej. Pakiet usług Programu „Rodzina Trzy Plus” dopełnia oferta lubelskich szkół, ulgi w odpłatnościach w przedszkolach publicznych czy możliwość korzystania z biletu rodzinnego w komunikacji miejskiej. W ramach prowadzonych działań prorodzinnych wprowadzono dodatkowe kryteria przy rozpatrywaniu wniosków o przyjęcie dzieci do żłobków prowadzonych przez Miasto Lublin. Jednym z kryteriów preferencyjnych jest przyjmowanie w pierwszej kolejności dzieci pochodzących z dużych rodzin. Lubelskie duże rodziny mogą również korzystać z ulg w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wśród osiągnięć Programu należy wskazać także cykliczne działania promujące zarówno rodzicielstwo, jak i różnorodne formy integracji międzypokoleniowej rodzin. Wiele z podjętych inicjatyw na stałe wpisało się do kalendarza kulturalnego miasta.

Miasto Lublin nie po raz pierwszy jest wyróżniany za politykę społeczną. Raport „Dobre praktyki w samorządach 2021” opracowany przez Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” uznał Lublin za jedno z najatrakcyjniejszych miast pod względem działań skierowanych do rodzin. Opublikowany dokument jest katalogiem pozytywnych praktyk z obszaru samorządowej polityki prorodzinnej, zebranych w latach 2020-2021 na terenie całej Polski. Dodatkowo, w 2014 r. Lublin odznaczono honorowym tytułem „Miasto Przyjazne Dużym Rodzinom” a także „Miasto Przyjazne Rodzinie”.

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” to stowarzyszenie, które od 2007 r. aktywnie i skutecznie wpływa na kształt polskiej polityki rodzinnej. Podejmuje działania na rzecz uwzględnienia w prawodawstwie Polski i Unii Europejskiej słusznych interesów rodziny. Formułuje opinie na temat powstających ustaw i rozporządzeń. Związek inicjuje, organizuje i wspiera projekty oraz rozwiązania, które uwzględniają interesy dużych rodzin.

źródło:lublin.eu