lublin_z_tytulem_miasto_ratownik

Lublin otrzymał tytuł „Miasto Ratownik” przyznawany przez Prezydenta Ukrainy. Podczas wczorajszej wizyty na Lubelszczyźnie, Wołodymyr Zełenski wręczył honorowe wyróżnienie na ręce Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublin.

– Pomoc dla Ukrainy ma dla mnie twarz Pani Oleny, która przyjechała tu z dwójką synów, na skutek uderzenia rakiety mogli stracić oczy, ale lubelscy okuliści uratowali im wzrok. Ma twarz Wiktoriji, która od wielu miesięcy aktywnie działa na rzecz swoich rodaków organizując różnego rodzaju wsparcie. Ma twarz Oksany, która przyjechała do Lublina w ostatniej chwili przed porodem i wymagała pilnej pomocy specjalistycznej, by jej i dziecku nic się nie stało. To też twarze tysięcy dzieci, kobiet i mężczyzn, którym pomogliśmy. To również tysiące wolontariuszy i wolontariuszek, którzy w kilka godzin po pierwszych atakach byli już w gotowości, by pomagać, by otworzyć drzwi swoich domów dla nieznajomych. Jestem dumny, że mogliśmy pokazać, jak bardzo otwarte są nasze serca. Dziękuję Prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu za to ogromne wyróżnienie dla naszego miasta i mieszkańców. Sława Ukrajini, niech żyje Polska, Chwała Bohaterom – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Prezydent Ukrainy uhonorował Miasto Lublin za wszechstronną pomoc i solidarność okazywaną narodowi ukraińskiemu oraz wspieranie Ukrainy w obronie jej niepodległości i suwerenności. Lublin stał się jednym z głównych ośrodków, w których ukraińscy uchodźcy szukają schronienia. Położenie miasta blisko granicy z Ukrainą powoduje, że wielu obywateli tego kraju zostaje w Lublinie choćby na kilka dni. W 2022 r. ponad 2 mln uchodźców zatrzymało się tutaj przejazdem, a około 165 tys. mieszkańców Ukrainy spędziło w Lublinie przynajmniej jedną noc. Szacuje się, że w momencie ich największego napływu na terenie miasta przebywało ponad 68 tys. ukraińskich obywateli.

Tytuł Miasto Ratownik ustanowił w ubiegłym roku Wołodymyr Zełenski, jako symboliczne podziękowanie dla miast partnerskich, które są zaangażowane w niesienie pomocy Ukrainie i jej obywatelom w związku ze zbrojną inwazją Rosji. Obok Lublina, tytuł ten otrzymały również: Rzeszów, Przemyśl i Chełm.

To nie pierwsze wyróżnienie przyznane Miastu Lublin za pomoc objętej wojną Ukrainie. W grudniu 2022 r. Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin oraz przedstawiciele Biura Centrum Współpracy Międzynarodowej otrzymali Odznaki „Za pomoc wojsku”, przyznawane przez Wałerija Załużnego, Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych Ukrainy. Odznaczenia wręczono za zaangażowanie w udzielanie pomocy humanitarnej Ukrainie.

Lublin solidarny z Ukrainą

Wraz z wybuchem wojny w Ukrainie, Miasto w trybie pilnym uruchomiło i cały czas kontynuuje pakiet działań solidarnościowych i pomocowych na rzecz obywateli tego kraju, którzy znaleźli schronienie w Lublinie. Już w pierwszym dniu rosyjskiej agresji powstał Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie, którego organizatorami są Stowarzyszenie Homo Faber, Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza i Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa we współpracy z Miastem Lublin. Komitet zajmuje się udzielaniem pomocy i informacji osobom z Ukrainy oraz koordynacją pracy organizacji pomocowych i wolontariuszy. Za swoją działalność otrzymał nagrodę im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego. Kolejnym etapem współpracy Miasta z organizacjami pozarządowym i przedłużeniem działalności Komitetu stał się „Baobab” – nowa przestrzeń służąca integracji, miejsce wymiany doświadczeń, realizacji projektów, rozmów oraz wspólnych spotkań migrantów, uchodźców i mieszkańców Lublina.

Już w pierwszych dobach konfliktu w Lublinie funkcjonowały interwencyjne punkty noclegowe dla obywateli Ukrainy. Mieszkańcy punktów mają zapewnione całodzienne wyżywienie, pomoc lekarską i psychologiczną, a dla najmłodszych zorganizowano zajęcia z doświadczonymi animatorami. Od pierwszych dni kryzysu Miasto zapewnia także wsparcie psychologiczne dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Pomocy w języku ukraińskim wszystkim potrzebującym udziela Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie oraz Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Oprócz miejskich jednostek, wsparcia ukraińskim obywatelom potrzebującym pomocy psychologicznej udzielają także lubelskie organizacje pozarządowe.

Osoby z Ukrainy, które znalazły schronienie w Lublinie, mogą również skorzystać z pomocy w kwestiach związanych z rynkiem pracy. Miasto uruchomiło narzędzia, dzięki którym gromadzi informacje od lubelskich pracodawców na temat możliwości zatrudnienia obywateli Ukrainy oraz od osób zainteresowanych podjęciem pracy w Lublinie. Dodatkowo, dzięki współpracy z Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), Lublin jako pierwsze miasto w Polsce uruchomił program „Cash for Work”. Z końcem marca 2022 r. w lubelskich szkołach pracę w charakterze asystenta nauczyciela rozpoczęli pedagodzy z Ukrainy, którzy pomagają w komunikacji i integracji ukraińskich uczniów. Obecnie w 39 szkołach pracują 72 osoby, w tym dwie w roli koordynatora w Urzędzie Miasta Lublin.

Miasto zapewnia także dostęp do edukacji ukraińskim dzieciom i młodzieży. Obecnie we wszystkich placówkach uczy się blisko 1,9 tys. uczniów i wychowanków z Ukrainy. Miasto przydziela również dodatkowe, bezpłatne lekcje języka polskiego oraz zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Działania na rzecz dzieci i młodzieży uzupełniają miejskie instytucje kultury ze swoją ofertą edukacyjno-kulturalną. Już od pierwszych dni wojny funkcjonowały bezpłatne świetlice, zorganizowano kursy języka polskiego dla dzieci i dorosłych, a oferta bibliotek miejskich została poszerzona o wydawnictwa w języku ukraińskim oraz dwujęzyczne. Dodatkowo, dzięki współpracy Miasta z PCPM oraz Care International, w okresie wakacyjnym w Lublinie odbyło się 15 pikników rodzinnych „Integracje” dla polskich i ukraińskich rodzin spędzających wakacje w mieście.

Lublin organizuje również pomoc humanitarną dla Ukrainy. Do naszego miasta z całej Europy trafiają transporty z najpotrzebniejszymi produktami zarówno od miast partnerskich, jak i międzynarodowych organizacji pozarządowych czy agend rządowych. Do tej pory z Lublina do ukraińskich miast wyjechało ponad 100 transportów ciężarowych i dwa kolejowe, m.in. z żywnością, artykułami medycznymi czy odzieżą. Ponadto wiele zagranicznych miast i organizacji, z którymi współpracuje Lublin, przekazuje darowizny na pomoc ukraińskim uchodźcom. Łącznie wpłynęło blisko 4 mln zł. Otrzymane środki przekazano m.in. na zakup żywności, środków higienicznych i medycznych oraz agregatów prądotwórczych.

Miejską pomoc na rzecz obywateli Ukrainy wspiera UNICEF. Efektem wspólnego działania Miasta i międzynarodowej organizacji są m.in.: uruchomienie Spilno, czyli miejsca wsparcia i integracji dla dzieci i młodzieży, przekazanie funduszy na zapewnienie wyżywienia i środków higieny osobistej dla uchodźców w punktach noclegowych, zakup materiałów edukacyjnych i książek dla bibliotek, czy przekazanie specjalistycznego sprzętu medycznego do lubelskich szpitali. Ponadto lubelskie szkoły, w których uczy się najwięcej ukraińskich dzieci i młodzieży doposażono, m.in. w pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy, meble, sprzęt komputerowy, czy specjalistyczne wyposażenie dydaktyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami, a w 19 placówkach stworzono przestrzenie integracyjne. Dodatkowo, w ramach porozumienia w miejskich placówkach zatrudniono także psychologów, asystentów międzykulturowych, logopedów, tłumaczy i asystentów uczniów z niepełnosprawnością oraz uruchomiono kursy języka polskiego dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów będących obywatelami Ukrainy, a także kursy języka ukraińskiego dla lubelskich nauczycieli.

W ciągu ostatniego roku Lublin zyskał dwa kolejne miasta partnerskie z Ukrainy. 21 maja 2022 r. została podpisana umowa partnerska z Miastem Charków, a 22 lutego 2023 r. z Krzywym Rogiem. Do tej pory były one miastami zaprzyjaźnionymi. Obecnie Lublin prowadzi współpracę łącznie z 12 ukraińskimi miastami. Są to: Iwano-Fankiwsk, Lwów, Łuck, Ługańsk, Równe, Starobielsk, Sumy, Charków i Krzywy Róg – miasta partnerskie oraz Dniepr, Kamieniec Podolski i Winnica – miasta zaprzyjaźnione.

 

 źródło:lublin.eu