lublin_plac_litewski_fot._miasto_lublin

Konkurs
„Miasto kultury w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029” rozstrzygnięty

Poznaliśmy wyniki konkursu wieloletniego „Miasto kultury w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029”. Dotacje na działania kulturalne w najbliższych trzech latach otrzymało 18 projektów na łączną kwotę 2,4 mln zł.

– Konkurs „Miasto kultury” na działania wieloletnie miał szczególny charakter, ponieważ preferowane były nie tylko oferty cykliczne, kontynuujące dotychczasowe projekty czy wprowadzające innowacyjne rozwiązania, ale także realizujące założenia aplikacji Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 opartej na idei RE:UNION. Zainteresowanie nim było tak duże, a jakość złożonych projektów wysoka, że postanowiliśmy ogłosić kolejny konkurs na te działania w latach 2024-2026. Przeznaczymy na to ponad 2 mln zł. Stosowny wniosek wpłynie do Rady Miasta Lublin na najbliższej sesji, a jeśli Radni go poprą, to jeszcze w marcu ogłosimy konkurs dla organizacji pozarządowych – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

„Miasto kultury w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029” zakłada realizację przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury, których realizacja wymaga kontynuacji w terminie przekraczającym rok budżetowy. W latach 2024-2026 na to zadanie przeznaczono łączną kwotę 2,4 mln zł, po 800 tys. zł na każdy rok. Do ogłoszonego konkursu wpłynęło 55 ofert na łączną kwotę prawie 8,5 mln zł. Ostatecznie dotacje przyznano 18 projektom.

Wśród projektów, które otrzymały wsparcie znalazł się m.in.: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” – najstarsza tego rodzaju inicjatywa w Polsce, organizowana od ponad 30 lat. Festiwal nawiązuje do kultury tradycyjnej krajów europejskich, a kolejne edycje odbędą się pod hasłem „Re-union”, eksponując wątki polsko-litewskie w kulturze obu krajów oraz muzykę karpackiego tygla i wokół Bałtyku. Miejskie wsparcie otrzymał także Wschodnioeuropejski Festiwal Cyrku Współczesnego CYRKULACJE, podczas którego prezentowane są najlepsze spektakle i etiudy w wykonaniu artystów cyrku współczesnego pochodzących z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Dotacja trafiła również do kwartalnika literacko-artystycznego „Akcent”, czasopismo o zasięgu ogólnopolskim, które w szerokim zakresie uwzględnia wyzwania lubelskie oraz te wynikające z pogranicza narodów i kultur (Polska a Ukraina, Białoruś, Litwa, Węgry i in.), realizując tym samym ideę rozwoju dialogu międzykulturowego.

Dofinansowanie otrzymał również projekt „ESK w Galerii Art Brut w Lublinie 2024-2026”, którego głównym celem jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami w realizacji twórczych pasji oraz nobilitacja tej grupy mieszkanek i mieszkańców Lublina w oczach społeczeństwa. Ważnym elementem projektu jest też prezentacja twórczości artystek i artystów o szczególnej wrażliwości. Pośród zwycięskich projektów znalazł się także „Bruno4ever 2024-2026. SchulzFest w drodze do ESK”, czyli międzynarodowa inicjatywa łącząca ze sobą dwa miasta Lublin i Drohobycz. W ramach zadania realizowane będą cykliczne wystawy i pokazy performance, spektakle teatralne i koncerty, pokazy filmów, debaty i spotkania oraz pobyty gościnne ukraińskich artystek i artystów. Miejskie wsparcie trafiło ponadto na organizację Lubelskiego Festiwalu Gier Fabularnych „Rzut na wschód” w latach 2024-2026. To wydarzenie dla miłośników gier, podczas którego odbędą się warsztaty, larpy, wykłady i dyskusje, a chętni będą mogli uczestniczyć czynnie w sesji RPG.

W ramach programu dotacje otrzymają także Lubelska Scena Poetycka, tworząca przestrzeń różnym inicjatywom poetyckim działającym w naszym mieście, a także Festiwal „Ukraina w Centrum Lublina” 2024-2026, czyli cykl wydarzeń ukazujący współczesną kulturę ukraińską w przeróżnych odsłonach. Publiczność festiwalu będzie mogła uczestniczyć w koncertach, zapozna się ze współczesnym kinem ukraińskim, obejrzy wystawy fotografii czy weźmie udział w różnorodnych warsztatach artystycznych. Dodatkowo wsparcie otrzymały również „Możesz 2.0 – edukacja i sprawczość poprzez kulturę” – projekt zapewniający wszechstronny rozwój kulturalny oraz wsparcie w profesjonalizacji działań u osób studiujących oraz „Plug&Play”, czyli trzyletni program działań, którego głównym celem jest zwiększenie zaangażowania młodych w lubelską kulturę. Projekt ma za zadanie zapoznanie młodzieży z założeniami programowymi ESK Lublin 2029 oraz lubelską kulturą. Pozwoli także zrealizować młodym swoje pierwsze działania.

 źródło:lublin.eu