zarzadzanie-niepelnosprawnosc

Jak skutecznie zarządzać pracownikami z niepełnosprawnością?

 

Zarządzanie pracownikami niepełnosprawnymi może wymagać wyjątkowych strategii, umiejętności i metod.

 

Im szybciej uda się wprowadzić osoby niepełnosprawne na rynek pracy, tym szybciej będzie można skorzystać z ich umiejętności. Możliwości ich potencjału wynikają ze stopnia ich wiedzy i umiejętności. Dzięki swojemu cennemu wkładowi okażą się najbardziej wykwalifikowanymi pracownikami do zatrudnienia na danym stanowisku. Dlatego pracodawcy muszą skupić się na umiejętnościach, a nie niepełnosprawności osób niepełnosprawnych.

Oto kilka wskazówek, jak włączyć pracowników niepełnosprawnych do swojej kadry, spełniając jednocześnie ich potrzeby, jak i potrzeby firmy

– Podchodź do pracowników z niepełnosprawnościami z takim samym szacunkiem jak do innych pracowników, stosując jednocześnie dostosowania i interwencje dostosowane do ich potrzeb.

– Dzięki odpowiedniemu szkoleniu i przygotowaniu można odnieść sukces w zatrudnianiu i zarządzaniu pracownikami z niepełnosprawnością.
Joanna Olszewska CEO BPO Network bazuje na najwyższych standardach etycznych. Od podszewki zna Kodeks pracy i Ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dzięki temu skutecznie zarządza swoim zespołem w BPO Network od 5 lat , który składa się wyłącznie z osób z niepełnosprawnościami.

„Od zawsze naszym jednym z celów jaki sobie stawiamy to walka z wszelkimi wykluczeniami osób z niepełnosprawnościami i realizujemy go z zastosowaniem najwyższych standardów etycznych. Jako firma BPO Network wierzymy, że rozwiązania, które posiadamy, pomagają w pokonywaniu barier i ograniczeń, łącząc ze sobą pracowników z niepełnosprawnością i pracodawców z całej Polski – o różnych potrzebach, oczekiwaniach oraz możliwościach.” – Mówi Joanna Olszewska CEO BPO Network.

– Aby zatrudniona osoba była produktywna, pracownicy powinni mieć podstawową wiedzę na temat narzędzi, którymi dysponują. Ucząc się, jak korzystać z dostępnych narzędzi, pracownicy będą mogli jak najlepiej realizować swoje zadania związane z pracą. Dla pracodawców ważne jest, aby zapewnić, że ich pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do wymagań związanych z pracą. Odpowiednie szkolenie techniczne jest kluczowe dla pracowników, aby stali się bardziej produktywni w swojej pracy, a tym samym pomogli firmie zwiększyć przychody i uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku.

Powinniśmy zadbać o to, aby osoby niepełnosprawne miały równe szanse w miejscu pracy. Zdolny do pracy pracownik może spotkać się z sytuacją, w której jego niepełnosprawność utrudnia mu wykonywanie pewnych aspektów pracy. Zamiast prosić go o cięższą pracę lub zakładać, że w ogóle nie może jej wykonywać, należy dostosować środowisko pracy do jego możliwości i zapewnić mu wszelkie niezbędne udogodnienia. Wierzymy, że nasi pracownicy są najcenniejszymi aktywami naszej firmy. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze miejsce pracy było dostępne dla osób niepełnosprawnych. Od wielu lat działamy w systemie zdalnym, co pozwala na lepszą pracę oraz warunki pracy„– Mówi Joanna Olszewska CEO BPO Network.

W systemie pracy zdalnej, którą pracodawcy stosują już coraz częściej, połowa niepełnosprawności nie ma znaczenia. Dzięki temu osoby poszukujące pracy mają bardzo duże szanse na znalezienie pracy marzeń.

Aby włączyć osoby niepełnosprawne do pracy, należy skupić się na ich potrzebach i umiejętnościach, myśląc jednocześnie o korzyściach, jakie mogą zapewnić firmie. Niezależnie od tego, czy zatrudniasz niepełnosprawnych czy pełnosprawnych kandydatów, ważne jest, aby być uczciwym i przestrzegać przepisów prawa, aby zapobiec dyskryminacji. Osoby niepełnosprawne mają kwalifikacje do pracy w takim samym zakresie jak ich sprawni koledzy.