react-eu

Dodatkowe 5 mln euro z REACT-EU na zielone inwestycje na Lubelszczyźnie

9 października, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed wręczył umowy kolejnym 8 przedsiębiorcom z regionu w ramach I rundy konkursu „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW” na zielone inwestycje na Lubelszczyźnie. Umożliwiły to m.in. dodatkowe środki w kwocie 5 mln euro, jakie otrzymało Województwo Lubelskie w ramach II transzy instrumentu REACT-EU z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

II transza REACT-EU

Zawarcie części kolejnych umów w ramach Działania 15.1 „Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki” było możliwe dzięki środkom z II transzy instrumentu REACT-EU. To środki na naprawę społecznych i gospodarczych skutków pandemii COVID-19 oraz przygotowanie się do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki.

26 lipca 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję o II transzy funduszy w ramach instrumentu REACT-EU, dzięki czemu alokacja programu powiększyła się o blisko 5 mln euro. Pieniądze trafią do lubelskich firm na projekty związane z odnawialnymi źródłami energii i efektywnością energetyczną. Oznacza to, że Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP) tylko w rundzie I konkursu przekaże wsparcie kolejnym 55 firmom na łączną kwotę dofinansowania przekraczającą 9 mln zł.

W dobie rosnących cen prądu zwiększenie środków na zieloną energię to bardzo dobra wiadomość. Dzięki temu przedsiębiorcy zmniejszą swoje rachunki i jednocześnie zadbają o środowisko naturalne mówił Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed.

Dotychczas LAWP w ramach konkursu podpisała umowy ze 195 firmami, w tym 148 umów w ramach rundy I „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW” oraz 47 umów z rundy II „Głęboka termomodernizacja”. Ich całkowita wartość sięga ponad 107 mln zł, z czego ponad 52 mln zł to wkład z UE.

Umowy

Umowy, które przedsiębiorcy odebrali dziś z rąk członka zarządu Zdzisława Szweda zostały podpisane dzięki środkom z II transzy REACT-EU, a dotyczyły I rundy konkursu. Umowy odebrali:

Zakład Usług Drzewnych – Tartak Elektryczny – Stanisław Borsuk
Zakład zrealizuje projekt „Wykorzystanie OZE w działalności przedsiębiorstwa Zakład Usług Drzewnych – Tartak Elektryczny – Stanisław Borsuk”. Dzięki dotacji firma zakupi instalację fotowoltaiczną na potrzeby własne o mocy 44,65 kWp. Wartość projektu to ponad 177 tys. zł, z czego prawie 93,7 tys. stanowi wkład UE.
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.
Przedsiębiorstwo podejmie się realizacji „Budowy instalacji fotowoltaicznej”. Planowana inwestycja zakłada budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 264 kW na własne potrzeby. Wartość projektu to około 1 mln zł, z czego ponad 464 tys. zł to wsparcie z UE.
AMPLUS Sp.z o.o.
Zrealizuje projekt: „Montaż pomp ciepła w Pałacu Nałęczów oraz instalacji fotowoltaicznej gruntowej o mocy 49,82 kW”. Przedsiębiorca zamontuje 6 powietrznych pomp ciepła o mocy 16 kW każda, w budynku, w którym prowadzi Dom Opieki i Rehabilitacji – Pałac Zdrojowy dla Seniorów z Rehabilitacją oraz wykona mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy 49,82 kWp na gruncie położonym w sąsiedztwie budynku. Wartość projektu to prawie 625 tys. zł, z czego ponad 298 tys. zł stanowi wkład UE.
ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej Grzegorz Kalbarczyk
 Zrealizuje projekt „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w firmie Arkona Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej Grzegorz Kalbarczyk”. Inwestycja pozwoli firmie na produkcję energii elektrycznej z 2 nowych instalacji fotowoltaicznych. Pierwsza instalacja o mocy ponad 32 kW zostanie zamontowana w Nasutowie, zaś druga, o mocy 49,5 kW – w Łuszczowie. Wartość projektu to ponad 392 tys. zł, z czego ponad 175 tys. zł stanowi wkład UE.
Tulmed Sp. z o.o.
Podejmie się „Budowy instalacji OZE w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Tulmed Sp. z o.o.” Głównym celem projektu jest produkcja energii cieplnej z OZE na potrzeby własne. Firma zamierza w tym celu wykorzystać gruntową pompę ciepła o mocy 50 kW, która zasilać będzie budynek zakładu opiekuńczo-leczniczego. Wartość projektu to około 348 tys. zł, z czego blisko 196 tys. zł stanowi wkład UE.
„Edbak” Sp. z o.o.
Zrealizuje projekt pn. „Produkcja energii odnawialnej w Edbak Sp. z o.o.”. Inwestycja dotyczyć będzie 3 dachowych instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na dachu o mocy łącznej 170,64 kWp oraz 1 instalacji zamontowanej na gruncie o mocy 214,88 kWp. Instalacje zamontowane zostaną w Strzyżewicach, m.in. na dachu budynku produkcyjnego i spawalni. Wartość projektu to ponad 1,1 mln zł, z czego blisko 506 tys. zł stanowi wkład UE.
Cegielnia Hoffmanowska Osiniak i Wspólnicy S.J.
Zrealizuje projekt pn. „Produkcja energii odnawialnej w Cegielnia Hoffmanowska”. Przedsiębiorca w ramach projektu wybuduje instalację fotowoltaiczną o mocy 34,96 kW w miejscowości Spławy Pierwsze, gdzie zlokalizowana jest firma. Wartość projektu to ponad 166 tys. zł, z czego ponad 87 tys. zł stanowi wkład UE.
Hurtownia Energo BAT Ewa Kowalczuk
Podejmie się „Budowy instalacji OZE w firmie Hurtownia Energo BAT Ewa Kowalczuk”. Projekt obejmuje wykonanie 2 instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych: mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 9,6 kW oraz instalacji pompy ciepła o mocy grzewczej min. 11 kW. Wartość projektu to ponad 157 tys. zł, z czego 68 tys. zł stanowi wkład UE. 

Konkurs LAWP

Celem Działania 15.1 „Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki” jest wsparcie inwestycji zwiększających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawiających efektywność energetyczną w sektorze przedsiębiorstw. Działanie ukierunkowane jest na dywersyfikację dostaw energii oraz ograniczenie zużycia paliw kopalnych, emisji CO2 i pyłów do atmosfery. Transformacja energetyczna zwiększy bezpieczeństwo województwa lubelskiego, przy wykorzystaniu jego naturalnych potencjałów, zwłaszcza energii słonecznej. Projekty, które zostaną wybrane do dofinansowania, przyczyniać się będą do realizacji polityki klimatyczno-energetycznej UE, w tym celów Europejskiego Zielonego Ładu.

Dzięki II transzy REACT-EU alokacja całego konkursu wzrosła do ponad 121,2 mln zł. Pierwotnie kwota przeznaczona na Działanie 15.1 wynosiła 93,9 mln zł. O dotacje w konkursie mogli starać się mali i średni przedsiębiorcy oraz mikroprzedsiębiorstwa oraz spółki prawa handlowego z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego. LAWP podzielił nabór wniosków na 3 rundy, do których wpłynęło łącznie 649 wniosków o dofinansowanie na łączną wartość wynoszącą blisko 819 mln zł, w tym wnioskowane dofinansowanie z UE w wysokości prawie 385,5 mln zł.

Rundy konkursu i alokacja (łącznie I i II transza instrumentu REACT-EU)

  • Runda I – Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW – 31 512 804,81 zł
  • Runda II – Głęboka termomodernizacja – 42 421 078,45 zł
  • Runda III – Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW – 47 269 204,83 zł.