Szczyt Cyfrowy – IGF Polska 2022

20 października 2022 r. 

Lubelskie Centrum Konferencyjne

20 października br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbędzie się krajowa edycja Szczytu Cyfrowego – IGF Polska 2022. Organizatorem wydarzenia jest Kancelaria Prezesa Rady ministrów we współpracy z NASK PIB, a także z lubelskimi władzami lokalnymi i uczelniami wyższymi.

Podczas tegorocznego IFG Polska organizatorzy przygotowali program z podziałem na trzy główne ścieżki tematyczne: 

  • technologie w służbie społeczeństwu;
  • człowiek w internecie;
  • forum legislacji cyfrowej;
  • dodatkowa ścieżka – młodzieżowa.

Łącznie będzie to ponad 20 dedykowanych sesji i warsztatów. Wszystkie tematy paneli zostały przygotowane we współpracy z polskim środowiskiem cyfrowym: organizacjami zrzeszającymi pracodawców i przedsiębiorców, ośrodkami naukowo-technicznymi, administracją centralną i samorządową oraz fundacjami i instytutami branżowymi.

W tym roku wydarzenia skupia się m.in. na korzyściach płynących z rozwoju gospodarki cyfrowej, zarówno dla przedsiębiorców, jak i obywateli. Poruszony zostanie także temat zastosowania nowych rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji.

Podczas paneli eksperci zastanowią się nad dalszym rozwojem zawodowych kompetencji cyfrowych z uwzględnieniem wymagań współczesnego rynku pracy. W dyskusji pojawi sie również temat ochrony przed cyberzagrożeniami i wsparcia dla edukacji cyfrowej dzieci i młodzieży, tak aby pomóc uczniom jak najwcześniej rozwijać kompetencje cyfrowe oraz zrozumieć podstawowe zasady higieny cyfrowej.

Zapraszamy wszystkich chętnych. Dyskusja ma charakter otwarty i każdy może w niej uczestniczyć.

Program Szczytu Cyfrowego – IGF Polska 2022 

Rejestracja na IGF Polska 2022