Zdjęcie trzymanej w palcach dłoni kryptowaluty na tle tablicy z wykresem.

Cyberbezpieczeństwo kryptowalut – czy należy chronić cyfrowe zasoby?

 Postępująca transformacja cyfrowa doprowadziła do powstania nowych cyberzagrożeń. Nowe sposoby na bezpieczeństwo, np. bieżąca zmiana haseł, uwierzytelnianie dwuskładnikowe nie są czymś nowym dla użytkowników Internetu. A jak cyberbezpieczeństwo działa w kierunku ochrony użytkowników, decydujących się na działania na rynku kryptowalut? Jak pokazuje ostatni raport ConsenSys aż 92% społeczeństwa korzystających z Internetu słyszało o kryptowalutach, jednak tylko 8% rozumie całą koncepcję Web3. Cyberbezpieczeństwo kryptowalut to temat dużo bardziej skomplikowany, ponieważ ich samodzielne przechowywanie generuje ryzyko i odpowiedzialność za dostęp do środków bezpośrednio po stronie użytkownika. Wraz ze wzrostem zainteresowania rynkiem kryptowalut i przy niskiej świadomości technicznych aspektów w tym obszarze warto przyjrzeć się temu, jak chronione są cyfrowe portfele. 

Jak udowadnia historia, ataki na dane użytkowników sieci są bardzo częste i bywają potężne w skutkach. Warto przytoczyć naruszenie danych platformy Facebook – wykorzystano podatność w kodzie systemu, co pozwoliło na kradzież danych około 533 milionów użytkowników z różnych krajów. W 2021 roku w jednym z największych cyberataków w USA 30 000 amerykańskich firm zostało dotkniętych zakrojonym na szeroką skalę atakiem na serwery poczty e-mail Microsoft Exchange, jeden z największych serwerów poczty e-mail na świecie. Hakerzy nie tylko atakowali serwery serwisów społecznościowych czy dostawców usług internetowych. 19 listopada 2018 r. firma Marriott International wydała oświadczenie potwierdzające, że nieznany sprawca uzyskał dostęp do ich bazy danych rezerwacji Starwood. Baza ta obejmowała wszystkie rezerwacje dokonane w głównych sieciach hotelowych należących do sieci Marriott, w tym Westin, Sheraton, Four Points, St. Regis i W Hotels. Niestety, w dalszych dochodzeniu podano do wiadomości, że dane dotyczyły 500 milionów gości. 

Czy istnieją zatem skuteczne sposoby na zabezpieczenie się przed nieuprawnionym dostępem do naszych cyfrowych zasobów, skoro nawet światowi giganci padają ofiarami hakerów? Szyfrowanie transakcji bankowych, oprogramowanie antywirusowe, silne hasała to wciąż za mało. Skuteczna ochrona zwłaszcza w świecie kryptowalut wymaga przede wszystkim edukacji nt. możliwych zagrożeń oraz najlepszych praktyk zakładania i używania portfela. Kolejny element to niezawodne, wyspecjalizowane urządzenie do przechowywania cyfrowych aktywów. Tzw. portfele sprzętowe lub cold walety charakteryzują się tym, że są odrębnymi urządzeniami niepodłączonymi do Internetu, na których to przechowywane są klucze prywatne stanowiące „hasła” do kryptowalutowych adresów. Należy bowiem przyjąć, że każde urządzenie podłączone do Internetu może być skompromitowane. Wobec tego to właśnie poprawnie używany i wysokiej jakości portfel sprzętowy stanowi o faktycznej odporności na kradzież środków. 

Jak wskazują eksperci, sama technologia blockchain (poprawnie zaimplementowana) zapewnia bezpieczeństwo, jednak ciągle brakuje edukacji o tym jak skutecznie chronić się i wystrzegać ataków, ponieważ w przypadku krypto, to właśnie użytkownik lub inny podmiot posiadający klucz prywatny jest obiektem ataku. 

Bitcoin czy Ethereum, opierają się na technologii blockchain, która zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa transakcji chronionych kryptografią i niezmiennymi zapisami w rozproszonym rejestrze, co utrudnia nieautoryzowany dostęp i fałszerstwa – mówi Jakub Żurawiński, Co-founder, Head of Business Development w Bitfold.

Mimo że, główne technologie cyberbezpieczeństwo rozwijane są za granicą, warto przyjrzeć się narzędziom, które powstają w Polsce. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie w ochronie nie tylko cyfrowego pieniądza, ale również cennych danych i dostępów Polscy eksperci opracowują innowacyjny portfel sprzętowy dla kluczy prywatnych w technologii blockchain i w innych zastosowaniach asymetrycznej kryptografii. Urządzenie oparte jest o opatentowaną w UE i USA (oraz patentowaną w 18 innych krajach) technologię bezpieczeństwa tzw. sprzętowej śluzy danych (hardware airgap). Opracowywane rozwiązanie zapewnia pełną izolację kluczy prywatnych od Internetu przy jednoczesnej przyjaznej i łatwiej obsłudze. Bitfold, bo tak nazwany jest portfel, będzie wykorzystywany do zabezpieczenia wszelkich cyfrowych aktywów (w tym kryptowalut), jak również cyfrowej tożsamości i usług w Internecie. Będzie pierwszym na świecie prywatnym, mobilnym cyfrowym sejfem. 

Bitfold daje każdemu użytkownikowi lub firmie całkowitą wolność oraz możliwość łatwego wysyłania i zabezpieczenia cyfrowych aktywów. Najistotniejsze, że nie jest do tego potrzebny żaden „pośrednik”. W świetle ostatnich upadków banków i ogromnego systemowego problemu w sektorze finansowym rozwiązania do self-custody (samodzielnego przechowywania) cyfrowych wartości odegrają kluczową rolę w ochronie majątków – dodaje Jakub Żurawiński. 

Stosowanie wysokich standardów bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni nie jest już tylko istotne dla nielicznych dużych firm czy ekspertów branżowych, ale stało się koniecznością dla każdego, kto korzysta z Internetu, a zwłaszcza kryptowalut. Świadomość ryzyk i poszukiwanie najlepszych narzędzi oraz praktyk, które pomogą zminimalizować zagrożenia jest kluczem do ochrony naszych cyfrowych aktywów. Warto podkreślić, że właściciele kryptowalut powinni stosować się nie tylko do podstawowych zasad bezpieczeństwa, takich jak korzystanie z silnych haseł, dwuskładnikowej autoryzacji, unikanie podejrzanych linków i plików oraz regularne aktualizacje oprogramowania. Inwestorzy powinni przechowywać swoje kryptowaluty na odłączonych od sieci portfelach sprzętowych, które istotnie ograniczają powierzchnię możliwych ataków. Warto również korzystać z różnych szkoleń i poradników dotyczących bezpieczeństwa kryptowalut, ponieważ kreatywność cyberprzestępców nieustannie rośnie i ważne, aby pozostać w tym obszarze na bieżąco. 

Podsumowując, w erze kryptowalut i cyfrowej transformacji, ochrona naszych aktywów cyfrowych staje się priorytetem. Świadomość ryzyka, stosowanie najlepszych praktyk bezpieczeństwa i ciągłe doskonalenie wiedzy w zakresie cyberbezpieczeństwa są nieodzowne dla minimalizacji zagrożeń. Wspólnymi siłami możemy zbudować bezpieczniejszą przyszłość dla naszych aktywów cyfrowych i całego świata online.