przejscie +dla+pieszych

Przejścia dla pieszych w Lublinie będą  bardziej bezpieczne

Azyle dla pieszych, wyświetlacze prędkości oraz doposażenie przejść w dodatkowe elementy uspokojenia ruchu – to planowane działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w mieście. Na ich realizację Lublin otrzymał wsparcie finansowe ze środków unijnych w kwocie blisko 400 tys. zł.

– Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez doposażenie przejść dla pieszych. Obecnie jesteśmy na etapie finalizowania podpisania umowy o dofinansowanie tego zadania z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Wszystkie roboty na przejściach będą realizowane w oparciu o projekty zmiany stałej organizacji ruchu, które są już opracowane i zatwierdzone. Zakres robót do wykonania ujęty we wniosku o dofinansowanie nie wymaga uzyskania innej dokumentacji technicznej oraz pozwoleń na budowę. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie postępowań na wybór wykonawcy i realizacja prac w terenie – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, ds. Inwestycji i Rozwoju.

W ramach projektu zaplanowano działania w 6 lokalizacjach, polegające na:

  • wykonaniu 2 azyli dla pieszych na przejściach przy Zespole Szkół Transportowo Komunikacyjnych (ul. Zemborzycka) – na obu przejściach projektuje się wykonanie wysp azylu, dodatkowo likwiduje się pas do skrętu w lewo i wyznacza dodatkową powierzchnię wyłączoną z ruchu przed azylem;

 

  • wykonaniu 2 azyli dla pieszych na ul. Wileńskiej (na odcinku ul. Wajdeloty – ul. Głęboka) – wykonana będzie także korekta istniejącego przejścia dla pieszych przy zatoce autobusowej w zakresie jego przesunięcia;

 

  • wykonaniu azylu na ul. Zana (przy ul. Krasińskiego) – planuje się inny podział szerokości jezdni na odcinku poprzedzającym przejście dla pieszych – dla kierunku od al. Kraśnickiej zaprojektowano 2 pasy ruchu na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Skierki, w tym 1 pas dla relacji w lewo, 1 pas dla relacji wprost i w prawo; dla kierunku przeciwnego przed skrzyżowaniem z ul. Skierki (kierunek od al. Kraśnickiej) będą również 2 pasy ruchu, w tym 1 pas dla relacji w lewo i 1 pas dla relacji wprost i w prawo;

 

  • montażu 4 wyświetlaczy prędkości, w celu uspokojenia ruchu w rejonie przejścia dla pieszych przez al. Witosa (ul. Rolna Osada) – obecnie jest to jedyne przejście w poziomie, przez dwie jezdnie (po dwa pasy ruchu każda), bez sygnalizacji świetlnej i innych zabezpieczeń;

 

  • montażu 4 wyświetlaczy prędkości w celu uspokojenia ruchu w rejonie przejścia dla pieszych przez ul. Krańcową (ul. Kossaka) – przejście dla pieszych znajduje się w poziomie drogi dwujezdniowej (każda jezdnia dwa pasy ruchu) i prowadzi z osiedla o zabudowie jednorodzinnej do Dzielnicowego Domu Kultury;

 

  • montażu 2 wyświetlaczy prędkości w celu uspokojenia ruchu w rejonie przejścia dla pieszych przez ul. Nałęczowską (ul. Gnieźnieńska) – istniejące przejście wyznaczone jest przez dwa pasy ruchu bez żadnych elementów/urządzeń wpływających na bezpieczeństwo pieszych.

 

Wyświetlacze mają pokazywać ikony – czerwoną smutną w sytuacji przekraczania dozwolonej na danym odcinku prędkości i zieloną uśmiechniętą, kiedy pojazd porusza się z prędkością dozwoloną lub niższą.

Dodatkowo, w ramach projektu na wybranych przejściach przewiduje się m.in.: wykonanie płytek z wypustkami dla osób z dysfunkcją wzroku, oznakowanie poziome/pionowe, montaż punktowych elementów odblaskowych, zastosowanie pasów wibracyjnych – akustycznych oraz umieszczenie słupków przeszkodowych – zabezpieczenie powierzchni przeznaczonej dla pieszych.

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych w mieście Lublin” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość projektu to blisko 545 tys. zł, w tym dofinansowanie stanowi kwotę ponad 396 tys. zł. Zakończenie realizacji projektu wraz z jego rozliczeniem przewidziano na grudzień 2023 r.

Źródło:lublin.eu