ambasador-wschodu

Oosoby, podmioty i instytucje ze wschodniej Polski oraz jej pogranicza, działające od Suwałk po Sanok, które w sposób wyjątkowy i godny reprezentują potencjał społeczny, gospodarczy, naukowy i kulturalny Wschodu.

Konkurs o Tytuł Ambasadora Wschodu to największy i najstarszy cykliczny przegląd dokonań osób, instytucji, podmiotów i samorządów działających na terenie Polski Wschodniej oraz jej pogranicza. Jego początki sięgają 2013 roku, kiedy to z inicjatywy wydawcy magazynu „Kraina Bugu” wyłoniono pierwszych Ambasadorów Wschodu. Od tego czasu odbyło się już 9 edycji, w których przyznano 78 tytułów Ambasadora Wschodu. W tegorocznej jubileuszowej edycji konkursu aż 25 nominowanych zostało wytypowanych do tej nagrody.

Osiem, czyli najwięcej, nominacji do tytułu Ambasadora Wschodu otrzymały projekty, instytucje i osoby z regionu podkarpackiego. Po siedem nominacji ma związek z regionami lubelskim i podlaskim, a trzy – z mazowieckim.

Statuetki, Nagrody Specjalne i wyróżnienia Ambasadora Wschodu za najciekawsze projekty, osobowości, przedsiębiorstwa i inicjatywy Polski Wschodniej zostaną wręczone 18 listopada podczas uroczystej gali na Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim.


Nominowani 2023


Projekt
1.    Marcin Halicki – Raczkowskie Archiwalia (reg. podlaski)
2.    Wydawnictwo Paśny Buriat (zw. z reg. podlaskim)
3.    Michał Stachyra – Festiwal Now Art (reg. lubelski)
4.    „Śpievka” (reg. lubelski)
5.    Kolektyw Kaufman Bros & Sista (reg. podlaski)
6.    Chór La Musica (reg. lubelski)
7.    Festiwal Filmowy Wajda na nowo (reg. podlaski)
8.    Grzegorz Kuczyński – Fundacja Białystok Biega (reg. podlaski)
9.    Małgorzata Pepłowska – Pracownia tkaniny dwuosnowowej na Mazowszu (reg. mazowiecki)

Przedsiębiorczość
1.    AGAZI (zw. z reg. lubelskim)
2.    Daniel Wojtas, „Kraina Wilka” (reg. podkarpacki)
3.    GK-Atelier Grzegorz Kłoda (reg. lubelski)
4.    Marta Półtorak – prezes firmy Marma Polskie Folie (reg. podkarpacki)
5.    Inkubator Przetwórczy w Dwikozach (reg. podkarpacki)
6.    Winnica „Dwa Wzgórza” (reg. podkarpacki)

Turystyka
1.    Maratony Kresowe (reg. lubelski)
2.    Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie (reg. lubelski)
3.    Podlaskie Święto Chleba w Ciechanowcu (reg. podlaski)
4.    Sandomierski Szlak Jabłkowy (reg. podkarpacki)*
*woj. świętokrzyskie, region przypisany zgodnie z regulaminem: http://ambasadorwschodu.pl/nagroda/regulamin/

Samorządność
1.    Stowarzyszenie 100-lecia Kobiet (reg. podlaski)
2.    Kinga Sosińska, Wójt Gminy Stanisławów (reg. mazowiecki)
3.    Katarzyna Głąb – Sołtys Modliborzyc (reg. podkarpacki)
4.    Jacek Grzegorzak – Burmistrz Miasta i Gminy Dubiecko (reg. podkarpacki)
5.    Małgorzata Chmiel, liderka społeczna (reg. podkarpacki)
6.    Grzegorz Ostrowski, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Dębe Wielkie (reg. mazowiecki)

Więcej na: http://ambasadorwschodu.pl.