pompy_insulinowe_dla_szpitala_dzieciecego_fot_miasto_lublin

20 nowoczesnych pomp insulinowych dla DSK  w Lublinie

20 nowoczesnych pomp insulinowych trafiło do pacjentów oddziału Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. To kolejny element wsparcia udzielanego przez UNICEF dzięki porozumieniu z Miastem Lublin.

Współpraca nawiązana przez nas z UNICEF pozwala świadczyć szerokie wsparcie w wielu obszarach zarówno mieszkańcom i mieszkankom Lublina, jak i uchodźcom i uchodźczyniom z ogarniętej wojną Ukrainy, dla których nasze miasto stało się drugim domem. Szczególnie ważna jest pomoc w zakresie ochrony zdrowia. Specjalistyczny sprzęt do leczenia małych pacjentów z cukrzycą pozwoli na objęcie ich skuteczną i nowoczesną terapią, co zabezpieczy przed rozwojem choroby i umożliwi dalszy rozwój i naukę – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Nowoczesne pompy insulinowe przekazano na Oddział Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii. Urządzenia służą do kontrolowanego, stałego wlewu insulin dla dzieci i są koordynowane z systemem monitorowania glikemii.

Niektóre z przybywających do nas dzieci były już leczone w Ukrainie z powodu cukrzycy typu 1, natomiast u części dzieci zachorowanie wystąpiło już po przyjeździe do Polski. Cukrzyca jest często ujawniana w stanie dużego stresu, a ostatnie miesiące były dla naszych nowych pacjentów niewątpliwie źródłem bardzo trudnych doświadczeń. Nowoczesne sposoby terapii i monitoringu glikemii pozwolą na wyrównanie choroby wymagającej stałej podaży insuliny, a tym samym znacznie opóźnią wystąpienie ewentualnych powikłań – mówi prof. Iwona Beń-Skowronek, Kierownik Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z Pracownią Endokrynologiczno-Metaboliczną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Podpisane 20 czerwca 2022 roku porozumienie pomiędzy Miastem a UNICEF przewiduje przekazanie Lublinowi blisko 19 mln zł w formie gotówkowej i darów rzeczowych. Głównym celem współpracy z międzynarodową organizacją jest wsparcie dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji. Do tej pory w ramach porozumienia zrealizowano szereg działań służących zarówno uchodźcom z Ukrainy, jak i dotychczasowym mieszkańcom Lublina.

 

 Źródło:lublin.eu