10-lecie-LWIT

Z radością ogłaszamy, że w tym roku będziemy świętować okrągłą, dziesiątą rocznicę inicjatywy Lubelska Wyżyna IT
W ciągu tych 10 lat doszło nie tylko do imponującego rozwoju branży IT w naszym mieście, ale przede wszystkim do stworzenia zintegrowanego i zaprzyjaźnionego ekosystemu IT

W ramach „Obchodów 10-lecia Lubelskiej Wyżyny IT”, wspólnie z lubelskimi Uczelniami, Firmami oraz specjalistami z branży IT przygotowaliśmy ogromny wachlarz bezpłatnych wydarzeń z zakresu nowych technologii. Zapraszamy do wspólnego świętowania okrągłej rocznicy Lubelskiej Wyżyny IT poprzez udział w warsztatach, spotkaniach, wykładach oraz meetupach organizowanych w terminie 7-16 listopada m.in. na terenie uczelni, szkół a także w siedzibach firm IT i nowoczesnych kompleksach konferencyjnych.

„Obchody 10-lecia Lubelskiej Wyżyny IT” są częścią wydarzeń związanych z otrzymaniem przez Miasto Lublin tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.


Projekt Lubelska Wyżyna IT realizowany przez Urząd Miasta Lublin od 2012 r. jest inicjatywą mającą na celu wyeksponowanie potencjału oraz stworzenie przychylnego klimatu dla rozwoju branży IT w Lublinie, która jest obecnie najprężniej rozwijającą się gałęzią gospodarki lokalnej. Koncepcja projektu Lubelska Wyżyna IT oparta jest na zasadzie tzw. potrójnej helisy polegającej na współpracy władz publicznych, środowisk akademickich i przedstawicieli biznesu w celu podniesienia konkurencyjności każdego z podmiotów. Priorytetowym założeniem projektu jest wsparcie lokalnego zaplecza IT w Lublinie poprzez wypracowanie wzajemnych powiązań w środowiskach nauki i biznesu związanych z technologią IT i ICT.

Jak się zapisać? > https://lwit.lublin.eu/10-lecie/

Wybierz grupę adresatów spotkań, aby poznać dostępne wydarzenia. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.