WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I ADMINISTRACJI

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie istnieje od 1998 roku.

W ciągu 17 lat naszą Uczelnię ukończyło blisko 7 tysięcy absolwentów studiów wyższych i ponad 8 tysięcy słuchaczy studiów podyplomowych. Na wzór wielu uczelni zagranicznych wprowadzamy europejskie standardy nauczania. Zakładają one samodzielne układanie – w określonym zakresie – programu studiów przez studenta.

Dopasowanie zakresu merytorycznego do zainteresowań, potrzeb i możliwości studiującego, jest gwarancją szeregu korzyści. Innowacyjność proponowanego sposobu studiowania dotyczy nie tylko organizacji toku studiowania, ale także metod i form prowadzenia zajęć.
Uczelnia odchodzi od podawczego sposobu przekazywania wiedzy, z której trudno skorzystać w praktyce, na rzecz nauczania problemowego (student samodzielnie rozszerza swoje kompetencje rozwiązując określone problemy postawione przez nauczyciela i realizując projekty w trakcie zajęć).

Międzynarodowy charakter Uczelni sprawia, że studenci obracają się w wielokulturowym środowisku. Posiadamy ponad 30 uczelni partnerskich na całym świecie, a także współpracujemy z wieloma instytucjami zagranicznymi.

Naszym atutem jest to, że polecają nas nie tylko pracodawcy, ale przede wszystkim nasi studenciNi absolwenci.

Dlaczego WSPA?

– kształcimy według europejskich standardów edukacyjnych,
– przekazujemy wiedzę praktyczną, przystosowaną do wymogów rynku pracy,
– programy studiów konsultujemy z pracodawcami,
– mamy innowacyjne podejście do nauki,
– zajęcia prowadzimy w ramach warsztatów i projektów,
– posiadamy przyjazną kadrę dydaktyczną,
– u nas panuje partnerska atmosfera,
– wspieramy aktywne życie studenckie,
– oferujemy atrakcyjne warunki wymiany międzynarodowej,
– jesteśmy w dogodnej lokalizacji,
– posiadamy certyfikat TÜV,
– posiadamy specjalistycznie wyposażone pracownie.

Nasza oferta edukacyjna:

Studia licencjackie

Administracja

 • Administracja Unii Europejskiej
 • Administracja publiczna
 • Administracja biznesowa
 • Administracja menedżerska

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 • Public relations i marketing medialny
 • Public relations and media marketing (specjalność w j. angielskim)

 

Finanse i rachunkowość

 • Finanse i bankowość
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • Analiza rynku finansowego

 

Socjologia

 • Marketing i komunikacja społeczna
 • Polityka, sprawy publiczne i problemy społeczne
 • Handel i konsumpcja

 

Stosunki międzynarodowe

 • Współpraca transgraniczna i biznes międzynarodowy
 • Turystyka międzynarodowa
 • Unia Europejska w działaniu

 

Zarządzanie

 • Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą
 • Zarządzanie potencjałem społecznym
 • Zarządzanie innowacyjne w biznesie

 

Studia inżynierskie

Architektura

Gospodarka przestrzenna

 • Studia miejskie
 • Rewitalizacja
 • Wycena i zarządzanie nieruchomościami

 

Informatyka

 • Sieci komputerowe i multimedia
 • Projektowanie i programowanie gier komputerowych
 • Projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych
 • Technologie mobilne
 • Systemy ERP II do zarządzania przedsiębiorstwem

 

Transport

 • Bezpieczeństwo transportu
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego z elementami rzeczoznawstwa technicznego
 • Transport – spedycja – logistyka

 

Studia magisterskie

Socjologia

 • Badania rynkowe i społeczne
 • Marketing w biznesie
 • Psychosocjologia rozwoju osobowego

 

Studia podyplomowe

Studia w języku angielskim

Studia w e-learningu

 

Więcej o Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

www.wspa.pl