Lubelska Szkoła Biznesu
Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL

Lubelska Szkoła Biznesu powstała w 1990 r. z inicjatywy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1991 roku Szkoła została objęta patronatem brytyjskiego Funduszu Know-How oraz uzyskała wsparcie materialne i organizacyjne. W tym też roku Szkoła nawiązała współpracę z University of Central Lancashire w Preston (Wielka Brytania), która zaowocowała opracowaniem i realizacją podyplomowych studiów menedżerskich Master of Business Administration (MBA).

Program Executive MBA realizowany jest w formie studiów podyplomowych obejmujących 2 lata nauki (472 godzin zajęć). Zajęcia prowadzą wykładowcy polscy oraz visiting professors z Irlandii. Absolwenci studiów otrzymują dyplom Master of Business Administration wydany przez Dublin City University, świadectwo studiów podyplomowych Zarządzanie – Master of Business Administration wystawione przez Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz dyplom MBA Lubelskiej Szkoły Biznesu.

Ponadto Lubelska Szkoła Biznesu oferuje: Studia podyplomowe
Aktualnie oferujemy następujące kierunki studiów podyplomowych:

1. Master of Business Administration
2. Zarządzanie przedsiębiorstwem w Unii Europejskiej
3. Zarządzanie kapitałem ludzkim
4. Marketing w teorii i praktyce
5. Kompetencje psychologiczne i społeczne w biznesie
6. Controlling i finanse
7. Handel zagraniczny
8. Konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw
9. Rachunkowość i finanse
10. Project Management (Zarządzanie projektami)
11. Wycena nieruchomości
12. Zarządzanie nieruchomościami

 

więcej o Lubelskiej Szkole Biznesu na
www.lbs.pl