ansim

AKADEMIA NAUK SPOŁECZNYCH
i MEDYCZNYCH
w Lublinie

Studia 3-letnie licencjackie

 • Psychologia studia I stopnia
 • Psychologia I stopnia (licencjackie)
 • Zarządzanie studia I stopnia
 • Zarządzanie I stopnia (licencjackie)
 • Socjologia studia I stopnia
 • Socjologia I stopnia (licencjackie)
 • Praca socjalana studia I stopnia
 • Praca socjalna I stopnia (licencjackie)
 • Pielęgniarstwo studia I stopnia
 • Pielęgniarstwo I stopnia (licencjackie)
 • Koksmetologia studia I stopnia
 • Kosmetologia I stopnia (licencjackie)
 • Techniki dentystyczne studia I stopnia
 • Techniki dentystyczne I stopnia (licencjackie)
 • Dietetyka studia I stopnia
 • Dietetyka I stopnia (licencjackie)
 • Ratownictwo medyczne studia I stopnia
 • Ratownictwo medyczne I stopnia (licencjackie)

Studia magisterskie

 • Zarządzanie studia II stopnia
 • Zarządzanie II stopnia (magisterskie)
 • Kosmetologia studia II stopnia
 • Kosmetologia II stopnia (magisterskie)
 • Pielęgniarstwo studia II stopnia
 • Pielęgniarstwo II stopnia (magisterskie)
 • Psychologia jednolite magisterskie
 • Psychologia 5-letnie jednolite studia magisterskie
 • Fizjioterapia jednolite magisterskie
 • Fizjoterapia 5-letnie jednolite studia magisterskie

 oraz STUDIA PODYPLOMOWE i KURSY

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona)

więcej o AKADEMII NAUK SPOŁECZNYCH i MEDYCZNYCH
 w Lublinie  na https://www.ansim.pl/