Centrum Nauczania i Certyfikacji
Języków Obcych UMCS

* Autoryzowany Ośrodek Egzaminacyjny TELC, City&Guilds; LCCI; TOLES ( jedyny w Polsce egzamin z prawniczego j. angielskiego ! ); BEC oraz PLA.

Oferujemy:
– możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu językowego: TELC, City&Guilds, LCCI,
TOLES, BEC oraz PLA
egzaminy z 6 języków obcych (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski)
przeprowadzane w oparciu o program ramowy Rady Europy – na wszystkich poziomach
zaawansowania (A1 – C2)
– skuteczne kursy przygotowujące prowadzone we współpracy z Fundacją UMCS.

Zapraszamy urzędników państwowych, prawników, biznesmenów, nauczycieli, studentów, młodzież szkolną oraz wszystkich innych zainteresowanych.

Co gwarantują certyfikaty TELC, City & Guilds, LCCI, TOLES, BEC oraz PLA???

  • międzynarodowy dokument językowy – uznawany przez wszystkie kraje UE jak również Urząd Służby Cywilnej w Polsce
  • zwolnienie z egzaminu lub zaliczenia kończącego lektorat j. obcego na UMCS
  • większą szansę uzyskania stypendium na uczelni zagranicznej
  • realną możliwość zdobycia atrakcyjnej pracy zarówno w kraju jak i za granicą
  • aktywne uczestnictwo w życiu zjednoczonej Europy

Pamiętaj: ‘Z nami żaden język nie będzie Ci obcy!’

więcej o Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS>>