ŚWIAT MARZEŃ – Przedszkole prywatne

 Nasze filary:

  • BEZPIECZEŃSTWO
  • DOBRE WYCHOWANIE
  • WSZECHSTRONNY ROZWÓJ
  • WYKWALIFIKOWANA KADRA

Program nauczania w naszej placówce został opracowany zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Staranne przygotowanie programu zostało powierzone zatrudnionej przez nas kadrze pedagogicznej.

Przede wszystkim skupiamy się na indywidualnym podejściu do każdego dziecka, odpowiadamy na trudne pytania, dbamy o ich rozwój i bezpieczeństwo, otaczamy troską i opieką, wspieramy i udzielamy pomocy gdy tylko dziecko tego potrzebuje.

W naszym przedszkolu stosowana jest metoda nauki czytania globalnego Glenna Domana. Jest to czytanie całościowe, będące przeciwieństwem metody polegającej na składaniu wyrazów z liter i sylab. Codziennie panie nauczycielki uczą dzieci 5 nowych wyrazów. Są one czytane i zarazem pokazywane przedszkolakom w odpowiednim odstępie czasowym. Dziecko zamiast literowania od razu czyta całe wyrazy, a później wyrażenia i zdania.

więcej o naszym przedszkolu na https://www.przedszkoleswiatmarzen.pl/