Plakat promujący wystawę Krystyny Rudzkiej-Przychody i dr. Lucjana Gazdy pt. „Pod i nad...”.

Galeria OKNA MBP Lublin przy ul. Peowiaków 12 zaprasza na wystawę Krystyny Rudzkiej-Przychody i dr. Lucjana Gazdy pt. „Pod i nad…”.

Wernisaż odbędzie się 15 listopada 2023 roku o godzinie 18.00.

Ekspozycja prezentuje olejne obrazy Krystyny Rudzkiej-Przychody inspirowane bursztynem oraz okazy bursztynów z kolekcji dra Lucjana Gazdy, naukowca i geologa.

Wystawa jest wynikiem ich wieloletniej współpracy opartej na wspólnej fascynacji i pasji.

Namalowane przez artystkę obrazy pokazują, jak ogromny wpływ na jej artystyczne przeżycia wywarło „złoto Lubelszczyzny”. Dopełnieniem wystawy są przedmioty wykonane z bursztynu oraz informacje dotyczące lubelskiego złoża.

 

 Krystyna Rudzka-Przychoda

Wieloletni członek Związku Polskich Artystów Plastyków, obecnie wiceprezes Okręgu Lubelskiego. Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki 1990/1991. Organizatorka i uczestniczka szeregu wystaw indywidualnych i zbiorowych oraz plenerów malarskich w kraju i za granicą. Zorganizowała kilkadziesiąt wystaw indywidualnych mających swoje źródła inspiracji w naukach przyrodniczych, czy też w literaturze jak np. wystawa „Dwa Księżyce”. Od 1991 roku współpracuje z geologiem dr. Lucjanem Gazdą, tworząc cykle wystaw inspirowanych zagadnieniami geologii. Wynikiem ich współpracy był szereg wystaw w muzeach i galeriach na terenie Polski. Uczestniczyła w około 200 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, jak: Austria, Australia, USA, Francja, Bułgaria, Litwa, Niemcy, Węgry, Słowacja. Laureatka nagród i wyróżnień wystaw pokonkursowych. Odznaczona Złotą odznaką ZPAP, Zasłużony Działacz Kultury, Nagroda Marszałka Województwa Lubelskiego, Nagroda Prezydenta Miasta Lublin. Jej obrazy znajdują się w kolekcjach prywatnych, państwowych i muzealnych.

 

 Lucjan Gazda

Geolog, absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk technicznych w dziedzinie górnictwa. Praca naukowa i dydaktyczna na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej oraz Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół geologii oraz nauk pokrewnych na styku z archeologią, architekturą, budownictwem i środowiskiem. Łączy archaiczne zaciekawienie materią pionierów geologii z nowoczesnymi metodami badawczymi. Przedmiot badań, minerały, skały i procesy technologiczne traktuje podmiotowo i emocjonalnie jako misterium rozgrywające się w kosmosie i historii rozwoju cywilizacji. Dostrzegane w zwykłych kamieniach i ich niezwykłym wnętrzu piękno, pozwoliło na wspólne z artystami zaaranżowanie kilkunastu wystaw układających się w geocykl, co ważne dla geologii Lubelszczyzny. Ostatnie lata to eksploracja fenomenu lubelskiego bursztynu. Zaowocowało to organizacją kilku wystaw wspólnie z Krystyną Rudzką-Przychodą , między innymi w Chełmie (2015), Lublinie (2016), Kazimierzu Dolnym (2017), Wieliczce (2018).

 Wstęp wolny, wydarzenie dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.