Zdjęcie części wystawy prac Mariana Kratochwila.

 

Wernisaż wystawy 

“Marian Kratochwil (1906-1997) 

KRESY W SERCU I NA EMIGRACJI”

12 stycznia (czwartek) 2023, g. 17.00

Galeria Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

Wystawa prezentuje ponad 60 prac Mariana Kratochwila pochodzących z prywatnej kolekcji dr Jana Sęka – Prezesa Fundacji Villa Polonia.

Swój udział na wernisażu wystawy potwierdzili:

dr Tadeusz Skoczek – dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie, dr Krzysztof Bąkała – Kierownik Działu Historii i Badań Naukowych Muzeum Niepodległości i dr Jan Sęk – właściciel kolekcji. 

Marian Kratochwil (1906-1997) to artysta mniej znany szerszemu gronu odbiorców. Choć jego prace – obrazy, rysunki i grafiki – znajdują między innymi w największych polskich muzeach, takich jak: Muzeum Narodowe w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Gdańsku czy też w zbiorach ikonograficznych Biblioteki Jagiellońskiej, nie są one prezentowane szerokiej publiczności. Kratochwil od 1940 roku aż do śmierci swoje życie związał z Wielką Brytanią, głównie z Londynem, dlatego też, jako malarz emigracyjny w czasach PRL-u, nie cieszył się szczególnym uznaniem.

Wystawę prac Mariana Kratochwila podzielono tematycznie, wskazując jednocześnie na kolejne miejsca zamieszkania i pracy Artysty. Zaakcentowano jego międzywojenne podróże po Kresach, okres warszawski, a następnie Szkocję, gdzie przebywał podczas II wojny światowej i powojenny Londyn – tam pracował aż do śmierci w 1997 roku. Ważne w życiu i twórczości Mariana Kratochwila były też częste podróże do Hiszpanii (warto dodać, iż powstałe w ich wyniku prace zostały uhonorowane faktem nazwania  imieniem Artysty jednej z ulic w Granadzie oraz przyznaniem mu orderu Izabeli Katolickiej).

Wystawa po raz pierwszy była eksponowana w Muzeum Niepodległości w Warszawie w roku 2022, ekspozycja w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie jest drugą publiczną prezentacją kolekcji prac Mariana Kratochwila w Polsce.

Wystawa będzie eksponowana do 11 lutego 2023 roku w godzinach pracy Biblioteki. Wstęp wolny. Zapraszamy!