Plakat reklamujący wystawę pt. "Miasto wyobraźni. Lubelska literatura dla dzieci i młodzieży”.

Wystawa „Miasto wyobraźni. Lubelska literatura dla dzieci i młodzieży”

30 marca – 1 czerwca 2023

Muzeum Józefa Czechowicza, ul. Złota 3

Czy wiedzieliście, że pisarze związani z Lublinem tworzyli utwory dla dzieci i młodzieży? Józef Czechowicz napisał wiersz o Myszce Miki, Franciszka Arnsztajnowa zaś – o duszkach zamieszkujących jedną z kamienic na Starym Mieście. Julia Hartwig oraz Anna Kamieńska pisały powieści dla młodzieży, natomiast utwory Janiny Porazińskiej czytało wiele pokoleń młodych czytelników. A jak postrzega te teksty współczesna młoda generacja? Zadaliśmy to pytanie uczniom lubelskich szkół podstawowych i średnich, zapraszając ich do współpracy – szczególnie ważnej w bieżącym roku, kiedy nasze miasto jest Europejską Stolicą Młodzieży.

„Miasto wyobraźni. Lubelska literatura dla dzieci i młodzieży” to wystawa przygotowana przez uczniów lubelskich szkół podstawowych i średnich. Występują oni na niej w kilku rolach. Przede wszystkim – jako współkuratorzy, których zadaniem było nie tylko przygotowanie poszczególnych elementów ekspozycji, lecz również przedstawienie ich podczas wernisażu oraz oprowadzań kuratorskich. Następnie – co równie ważne – jako autorzy prezentowanych na ekspozycji prac, w których podjęli twórczy dialog z utworami literackimi najwybitniejszych twórców związanych z naszym miastem. Wreszcie – jako czytelnicy, którzy weryfikują aktualność utworów literackich oraz wskazują w nich elementy ważne z punktu widzenia dzisiejszej wrażliwości. Dzięki tej wielości ról oddajemy twórczy dialog ze sztuką w ręce lubelskiej młodzieży, która pokazuje nam, jak można czytać, interpretować oraz uwspółcześniać znaczenia wpisane w utwory literackie.

Kluczem do tych działań jest wyobraźnia. Właśnie ona zachęca czytelników do tego, aby wyobrazić sobie odmienny świat, gdzie obowiązują inne prawa i wartości, przyczyna i skutek nie zawsze są ze sobą ściśle połączone, poetyckość zaś idzie w parze z satyrą oraz purnonsensem. Być może z tego względu dorośli sięgają po takie książki równie często co młodzi czytelnicy.

Na mapie tej twórczości Lublin zajmuje miejsce szczególne. Z naszego miasta wywodzi się wiele autorek oraz autorów, którzy kierowali swoją twórczość do młodych czytelników. Utwory Franciszki Arnsztajnowej, Józefa Czechowicza, Janiny Porazińskiej, Anny Kamieńskiej oraz Julii Hartwig składają się na obszerny i zróżnicowany zbiór tekstów, które wywodzący się z Lublina pisarze stworzyli w ciągu ostatniego stulecia. Utwory te wciąż zapraszają czytelników do dialogu, a jednocześnie namawiają, by spojrzeli na rzeczywistość w inny, niekonwencjonalny sposób. Wydaje się, że jest w tym znaczna zasługa wielokulturowej atmosfery naszego miasta, w którym ukształtował się niepowtarzalny sposób odczuwania oraz przedstawiania rzeczywistości.

Współpraca

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie

Studenckie Koło Naukowe Edytorów UMCS

 

Projekt graficzny wystawy: Beata Brzozowska

Redakcja wystawy: Magdalena Janik, Damian Szandecki, Kinga Wyskiel