szturm-twierdzy-zamosc

Szturm Twierdzy Zamość 2023
19-21 maja 2023 r.


Szturm Twierdzy Zamość, Zamojska Grupa Rekonstrukcji Historycznej Jana Sobiepana Zamoyskiego i Miasto Zamość
ZAMOŚĆ BASTION NR.1

Gospodarz: Miasto Zamość
Organizator: Fundacja Wsparcia Zamojskiej Rekonstrukcji i Postaw Społecznych BASTION
Zamojska Grupa Rekonstrukcji historycznej Jana Sobiepana Zamoyskiego


𝐏𝐫𝐳𝐞𝐝𝐬𝐭𝐚𝐰𝐢𝐚𝐦𝐲 𝐒𝐜𝐞𝐧𝐚𝐫𝐢𝐮𝐬𝐳:
⚔🔥Wybuch Powstania Chmielnickiego zaskoczył Rzeczpospolitą i zakończył okres ponad dziesięcioletniego pokoju na Ukrainie. W sojuszu z Tatarami Wojska Kozackie, pokonały Armię Koronną pod Żółtymi Wodami, Korsuniem, i Piławcami. By następnie ruszyć w głąb Rzeczypospolitej, w kierunku Lwowa i dalej Zamościa.
⚔🏰Zamość najpotężniejsza Polska Twierdza, stolica ordynacji był solidnie utrzymywana przez swoich właścicieli Ordynatów Zamoyskich, fortyfikacje były w dobrym stanie, nie wymagały większych napraw, w przededniu oczekiwanego ataku. Gromadzono żywność, gdyż spodziewano się długiego oblężenia i obawiano się jej braku.
⚔️👨‍👩‍👧‍👦W twierdzy schroniło się mnóstwo ludzi, z Ukrainy, Podola Wołynia oraz okolicznych mieszkańców. Zamość był przepełniony uciekinierami cywilnymi.
⚔💣Miasto posiadało potężną artylerię, a załoga jego liczyła ponad 4500, w tym prawie 2200 piechoty, 200 rajtarów, 1400 szlachty i prawie 1000 mieszczan, którzy mieli obowiązek czynnego udziału w obronie miasta. Wobec konieczności wyjazdu Ordynata Jana Sobiepana Zamoyskiego do Warszawy, na elekcję nowego króla, dowódcą miasta zostali Kasztelan Elbląski Ludwik Weyher oraz Władysław Myszkowski. Tak przygotowana Twierdza oczekiwała na atak wojsk Chmielnickiego.
⚔🗡️Oddziały armii kozacko-tatarskiej przybyły 8 listopada 1648 roku. Wobec późnej pory i spodziewanego długiego oblężenia Chmielnicki przystąpił od razu do rokowań w sprawie poddania twierdzy. Spotkał się jednak ze zdecydowaną odmową dowódców, wobec czego musiał przystąpić do regularnego oblężenia i przygotowań do szturmu na miasto.
⚔️💥Szturm przeprowadzony w nocy z 9 na 10 listopada, został krwawo odparty przez potężną zamojską artylerię.
Podczas, gdy Kozacy zajmowali się regularnym oblężeniem Zamościa ich sojusznicy Tatarzy pustoszyli województwo lubelskie aż po Lublin, Sandomierz i Kazimierz. Jednocześnie prowadzone były rokowania między Chmielnickim i dowództwem miasta, które zmuszone było podjąć rozmowy, wobec pogarszającej się sytuacji wewnątrz przepełnionego Zamościa.
⚔️💦Sytuacja w mieście pogarszała się z dnia na dzień, początki chorób, braki wody zdatnej do picia, z drugiej strony koniec listopada początek zimy. Kozakom też zależało, żeby odejść w głąb Ukrainy na leże zimowe.
⚔️👑20 listopada w Warszawie wybrano nowego władcę Rzeczypospolitej, kończyło się bezkrólewie. Diametralnie zmieniła się sytuacja polityczna. Chmielnicki wtedy jeszcze chciał uchodzić za wiernego królewskiego poddanego buntującego się tylko przeciw magnatom. Mimo że bił przede wszystkim wojska królewskie, naprowadził tatarów, przedstawiał się w listach do Jana Kazimierza nowego władcy polski, jego wiernym poddanym.
⚔️💰Wszystkie te wydarzenia spowodowały, że obie strony zgodziły się na okup w wysokości 20 000 zł polskich. Kozacy odeszli spod Zamościa 24 listopada, na koniec próbując jeszcze mimo rokowań i zawartych porozumień wziąć miasto z zaskoczenia, wobec gotowości obrońców do walki, odeszli nie podejmując większych działań.
⚔️💪Zamość zdał swój chrzest bojowy mimo niesprzyjających warunków i nie najlepszej aprowizacji.
Na podstawie; Chrzest Bojowy Twierdzy Zamość Andrzej Witusik 1980


Wydarzenie na FB > https://www.facebook.com/events/3511323439190246