Święto zabytku

6 listopada 2022 r. w godzinach 11.00-15.00

W niedzielę, 6 listopada 2022 r. w godzinach 11.00-15.00 zapraszamy na Święto Zabytku. Wydarzenie to będzie koncentrowało uwagę zwiedzających na kuźni przeniesionej z miejscowości Ciosmy, której budowa – według przekazów ustnych – rozpoczęła się 110 lat temu.

Tego dnia przybyli do MWL będą mogli przede wszystkim wejść do wnętrza tego budynku i zobaczyć pokaz kowalstwa. Będzie to także okazja do dokładniejszego poznania historii tego budynku. Na spotkaniu w Ratuszu, na którym będą obecni przedstawiciele mieszkańców miejscowości Ciosmy przedstawione zostaną również archiwaliów związane z tą kuźnią. Mieszkańcy Ciosm podzielą się również wspomnieniami z czasów, kiedy ten budynek stał w pierwotnym miejscu.

Wydarzenie zakończy się muzycznym akcentem, który umili czas przybyłym.

Planowany przebieg wydarzenia:

  • 10.00 – 15.00 – pokazy kowalstwa i robienie pamiątkowych bezpłatnych podkówek (kuźnia z Ciosm)
  • 11.00 – inauguracja wydarzenia (przy kuźni z Ciosm – sektor Roztocze)
  • 11.30 – przejście do Ratusza
  • 12.00 – 13.00
    – opowieści o historii kuźni z Ciosm:

          – prezentacja materiałów archiwalnych ze zbiorów MWL,

           – przedstawiciele lokalnej społeczności z miejscowości  Ciosmy

  • 13.30 – 14.00 – koncert The Fedor Family (Sala Ratusza z Głuska)